Pilotprosjekt for utleie av BackOffice

Microsoft ønsker å teste ut modeller for hvordan kunder kan abonnere på NT Server, SQL Server og Exchange som tjenester, i stedet for å ha programvaren på egen tjener.

Microsoft ønsker å teste ut modeller for hvordan kunder kan abonnere på NT Server, SQL Server og Exchange som tjenester, i stedet for å ha programvaren på egen tjener.

Konsepter som går ut på å tilby programvare som tjenester i stedet for å selge lisenser, er ikke nye. Blant de store har Oracle og Lotus for lengst markert seg. I Norge tilbyr flere mindre selskap gruppevare og liknende tjenester per Internett.

I USA er selskaper som tilbyr slike tjenester døpt ASP for applikasjonstilbyder, eller application services provider etter modellen ISP - Internett-tilbydere eller Internet services provider. Microsoft selv foretrekker betegnelsen CSP eller commercial service provider.

Analyseselskapet IDC har kunngjort tall som anslår verdens ASP-marked til 150 millioner dollar i år. Den gjennomsnittlige årlige vekstraten fram til 2003 anslås til over 90 prosent, slik at markedet det året antas å nå to milliarder dollar.

Flere amerikanske medier har snakket med ulike Microsoft-representanter om pilotprosjektene med BackOffice-programmer på abonnementsbasis. Her fortelles at flere piloter ble iverksatt i april i år, etter diskusjoner som ble innledet for et år siden. Pilotene engasjerer flere avdelinger innen Microsoft. Det er ikke opplyst hvor mange selskaper som er med på ordningen, eller hvem de er, heller ikke hva slags betingelser man tenker seg overfor kundene.

En av deltakerne i piloten er kjent. FutureLink leier ut BackOffice på månedsbasis, der avgiften er avhengig av hvor mange tjenere kunden faktisk benytter av FutureLinks tjenerpark.

Ifølge News.com finnes det et selskap, Las Vegas Digital Communications, som tilbyr Exchange på abonnementsbasis, uten å delta i Microsofts pilotprosjekt. Kundene her er bedrifter som overlater all e-post, kalendere og planleggere - alt medarbeiderne bruker sine Exchange-klienter til - til Las Vegas Digital. Kundene kan også nytte mobile klienter eller få tilgang gjennom en nettleser på en vilkårlig maskin.

Microsoft Norge var ikke tilgjengelig for kommentarer.

Til toppen