PIN-kode sikrer konfidensielle utskrifter

PIN-kode sikrer konfidensielle utskrifter

En enkel løsning hindrer følsomme utskrifter fra å bli liggende på skriveren, tilgjengelig for alle.

Kontorskrivere står gjerne i fellesarealer, og alle kan lese utskriftene etter hvert som de kommer. Næringslivets sikkerhetsråd er blant dem som betrakter dette som et problem: Følsom informasjon med begrenset spredning leses ofte av uvedkommende fordi den som begår utskriften, ikke henter arkene straks de er klare.

To undersøkelser gjennomført av skriverleverandøren Lexmark, bekrefter problemet: 29 prosent av norske kontoransatte oppgir å ha opplevd at kolleger leser konfidensielle utskrifter ved nettverksskriveren. I 53 prosent av tilfellene dreide det seg om privat informasjon, i henholdsvis 48 og 32 prosent av tilfellene dreide det seg om sensitiv informasjon om bedriftene og kundene.

I en europeisk undersøkelse svarte 64 prosent at de selv hadde forlagt konfidensielle dokumenter ved nettskriveren, eller lest fortrolige dokumenter som kolleger ikke hadde hentet.

En løsning som blant annet Lexmark har innført som standard på sine nettskrivere, holder igjen utskriften helt til man går til skriveren og taster inn en PIN-kode.

Alternative løsninger nytter seg av ID-kort eller fingeravtrykk.

Slike løsninger innebærer også at man ikke risikerer at kolleger stikker av gårde med utskrifter som har kilt seg inn mellom deres jobber.

Har man ikke hentet utskriftene innen en viss tid, blir utskriftsjobben automatisk slettet i skriveren.

Til toppen