PIN-koder vil leve i mange år

GartnerGroup tror det vil ta mange år før bankene skraper dagens PIN-koder til fordel for såkalte biometriske identifikasjonsmetoder.

GartnerGroup tror det vil ta mange år før bankene skraper dagens PIN-koder til fordel for såkalte biometriske identifikasjonsmetoder.

Biometriske identifikasjonsmetoder betyr at du gjenkjennes av et databasert system på grunnlag av ditt fingeravtrykk, din iris, din stemme eller din underskrift.

GartnerGroup har undersøkt teknologiene og bankenes tanker rundt dem, og konkluderer med at mange hindringer må overkommes før de kan tas i allmenn bruk. Analytikerne uttrykker sin konklusjoner slik:

"Utenom begrensede forsøk, vil store banker ikke være klare innen 2002 til å erstatte PIN-koder og passord med biometrikk i minibanker beregnet på vanlige forbrukere."

Denne påstanden er gitt en sannsynlighet på 0,8. En annen påstand, gitt samme sannsynlighet, er at innen 2002 vil banker bruke biometrikk i begrenset utstrekning til intern sikkerhet og i situasjoner som krever spesielle sikkerhetstiltak. Med dette menes at biometriske metoder vil brukes til å identifisere folk som opptrer på vegne av selskap.

GartnerGroup anfører både generell forbrukerskepsis og manglende basis og regler og lovverk. Biometriske data oppfattes som følsom informasjon, og kan følgelig ikke tas i bruk for grunnleggende personvernhensyn er løst.

Lesing av fingeravtrykk seiler opp som den rimeligste biometriske metoden. Prisen for denne teknologien har ifølge rapporten falt med 90 prosent på to år.

Til toppen