Piratdeling av filer eksploderer

Ingen vet hvor mye musikk, video og programvare som piratkopieres over nettet, men tall fra USA indikerer en eksplosjon.

Napster er død, men en lang rekke konkurrenter har tatt over og antall brukere har trolig eksplodert. Ingen av de mange aktørene som deler ut programvare for fildeling over nettet oppgir antall brukere - mange av dem kan ikke måle det en gang.

Les også

Men to tall fra USA indikerer en sterk vekst. En undersøkelse fra Websense viser at antallet Internett-sider for fildeling er oppe i 38.000, en femdobling fra i fjor, skriver nyhetstjenesten Cnet. Disse nettsidene deler ut klienter, lar deg søke på filer og kobler brukere.


Tall fra Cnets egen filnedlastningstjeneste viser at hver tredje program brukerne laster ned er en fildelings-klient.

Til toppen