- Piratdom skader programvare-Norge

I Norges første piratdom får Kongsberg kommune redusert straff fordi man kjøpte lisenser etter å ha blitt tatt med buksa nede.

I Norges første piratdom får Kongsberg kommune redusert straff fordi man kjøpte lisenser etter å ha blitt tatt med buksa nede.

I dagens dom fant retten det bevist at Kongsberg kommune hadde installert Microsoft-programvare ulovlig, og at dette var et uaktsomt brudd på Åndsverkloven. Men når erstatningen skulle måles ut tok retten hensyn til at kommunen hadde ervervet de nødvendige lisensene i ettertid.

Følgelig fikk Microsoft bare delvis dekket oppsporingsutgiftene, samt rentekompensasjon tilsvarende perioden fram til avsløringen av de ulovlige forholdene fikk kommunen til å kjøpe lisensene.

I en pressemelding sier Grete Funderud, advokatforbindelse for Business Software Alliance (BSA) i Norge at dommen er uakseptabel for programvareleverandørene.

- Med dette er det i praksis fritt frem for enhver å bruke ulovlig installert programvare, for deretter å kjøpe lisenser hvis man blir tatt.

Det heter videre i pressemeldingen: "Dette betyr at den eneste konsekvensen av piratkopiering er at lovbryteren må kjøpe nye programmer og erstatte rentetapet. Etter vår oppfatning er ikke dette uttrykk for gjeldende rett."

Dommen er den første i Norge som tar stilling til hvordan programvareindustrien skal få erstatning når det avdekkes ulovlig bruk av dens produkter.

Funderud sier man ikke har bestemt seg for en eventuell anke, men at man vil kjempe videre for prinsippet om full erstatning. Hun varsler en tilsvarende stevning mot Vestvågøy kommune i løpet av kort tid.

Til toppen