Piratene utpekt

Russland, Kina og Paraguay er de største bremseklossene i kampen mot piratkopiert programvare, i henhold til den amerikanske programvareindustrien.

Russland, Kina og Paraguay er de største bremseklossene i kampen mot piratkopiert programvare, i henhold til den amerikanske programvareindustrien.

Den amerikanske programvareindustrien pekte tirsdag ut Russland, Kina og Paraguay som de landene som bevisst skofter unna i arbeidet mot piratkopiering. Industrien ba derfor det amerikanske handelsdepartementet om å ta med disse landene i den årlige oversikten over land som driver urimelig handelspraksis.

Etter tall programmakerne har utarbeidet, var mer enn 90 prosent av den programvaren som ble brukt av russiske bedrifter i 1996 ulovlig. For de tre landene samlet, regner industrien med å ha tapt mer enn en milliard amerikanske dollar.

Oversikten det amerikanske handelsdepartementet utgir over urimelig handelspraksis, får ikke nødvendigvis noen praktisk betydning for landene på listen, men tjener mer som et signal til disse landene om at de er under oppsikt fra departementet.

Til toppen