Piratkommuner må angi seg selv innen 1. juli

Innen første juli må piratkopierende kommuner anmelde seg selv til Kommunenes sentralforbund og BSA. Hvis ikke programvarelisensene er i orden, må tilbakemeldingen inneholde en plan for å komme på riktig side av loven.

Innen første juli må piratkopierende kommuner anmelde seg selv til Kommunenes sentralforbund og BSA. Hvis ikke programvarelisensene er i orden, må tilbakemeldingen inneholde en plan for å komme på riktig side av loven.

- Hvis tilbakemeldingen går ut på at kommunen trenger hjelp, skal de få det, understreker Eilert Hanoa, formann i den norske avdelingen av det internasjonale piratjegerforbundet Business Software Alliance (BSA), og til daglig sjef for Guru Software.

Opphavet til fristen er en avtale som BSA inngikk med Kommunenes sentralforbund (KS) i etter en dom mot Kongsberg kommune 10. februar i år. Kongsberg kommune ble kjent skyldig i å ha misbrukt programvarelisenser. Men den eneste straffereaksjonen var at kommunen måtte gjøre opp for seg i ettertid.

- Vi oppfattet dette som en helt annen praksis enn det som gjelder ellers i samfunnet, sier Hanoa. - Du slipper ikke parkeringsbot ved å legge mynt på parkometeret etter å ha blitt tatt på fersk gjerning.

I stedet for å anke dommen, satset BSA på å få hjelp fra KS til en storstilt lisensrevisjon i hele kommunenorge. KS har samme klare syn som BSA: Programvarelisenser skal det betales for, uansett tilstanden i kommunens økonomi. De to organisasjonene inngikk en avtale og innledet et samarbeid for å nå ut til kommunene med informasjon og praktiske tiltak.

- Vi tror at kommunene vil få alt i orden etter å ha gjennomgått lisensene sine. Mange misforhold skyldes dårlig oversikt. I enkelte tilfeller har dette gått ut over kommunene selv. Man har betalt mer enn nødvendig for programvarelisenser, fordi man ikke har hatt oversikt over eksisterende lisenser som ville åpnet for å oppgradere i stedet for å kjøpe nytt.

BSA har nådd et hundretalls kommuner gjennom et titalls egne "road show". Alle kommuner og fylkeskommuner har mottatt standardpakker med informasjon.

- Tilbakemeldingene viser at IT-sjefene i kommunene har et entydig ønske om å bringe programvarelisensene i orden. Det er ikke motvilje som eventuelt hindrer dem fra å opptre lovlydig.

Hanoa sier han er svært spent på hva 1. juli vil bringe. Han gjentar at han tror at vil gå bra. På den andre siden har han opplevd mye rart i sitt arbeid for BSA - kanskje så mye at han har vanskelig for å overraskes over det andre vil oppfatte som uhyrligheter.

Til toppen