Piratkopiering blir endelig forbudt

Hittil har det ikke vært klart forbudt å piratkopiere innhold i Norge, men nå skal Stortinget vedta ny lov.

Hittil har det ikke vært klart forbudt å piratkopiere innhold i Norge, men nå skal Stortinget vedta ny lov.

Etter flere års utsettelser og arbeid er endelig Kulturdepartementet ferdig med den norske versjonen av det såkalte Infosoc-direktivet.

digi.no omtalte Norges arbeid med innføring av Infosoc-direktivet allerede i 2002.

    Les også:

EU har laget det nye lovverket etter press fra musikk og filmbransjen for å stramme inn forskjeller og uklarheter i europeiske land rundt piratkopiering.

Det nye lovverket angriper blant annet dagens norske prinsipp om retten til privat kopiering, for eksempel til å lage en kopi av en CD slik at man har en i bilen og en hjemme.

På fredag får regjeringen forelagt departementets forslag og så skal Stortinget avgjøre saken. Men akkurat hva departementet foreslår vil i følge NTB ikke ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, leder Medieavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet, si noe om.

Mye av EUs forslag kan ikke Stortinget gjøre noe med - EØS-avtalen tvinger frem et ja-stempel.

Men norske politikere har noen valgmuligheter når man skal lage den norske lovteksten, blant annet om det skal være lovlig å bryte kopisperrer for å ta private kopier. For Infosoc-direktivet åpner for at alle innholdsprodusenter kan legge på absolutte kopisperrer, men spørsmålet er altså om disse skal kunne brytes i Norge.

Her er sammendraget digi.no omtalte i april 2003 av endringene departementet foreslo:
"Retten til å kopiere til privat bruk opprettholdes. Slik kopiering må likevel skje på en måte som ikke er urimelig i forhold til rettighetshaverne. Derfor klargjør forslaget at det skal gjelde et krav om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag, dvs. at det ikke kan kopieres fra en ulovlig fremstilt kopi. Bakgrunnen for forslaget er at den digitale teknologien gjør det mulig å massekopiere på en helt annen måte enn tidligere, samtidig som kopiene blir like gode som originalen."

Men EU har foreslått at retten til private kopier bare gjelder dersom film- eller musikkplaten ikke er blitt utstyrt med en kopisperre.

"Direktivet krever at det innføres regler om at det er ulovlig å bryte en teknisk beskyttelse (kopisperre) for å kopiere", skriver departementet.

Men så kommer det som er mer oppsiktsvekkende: "Forbudet skal imidlertid ikke innskrenke den normale bruk av elektronisk utstyr. Det vil derfor være lov å bryte en slik kopisperre for å spille av på relevant avspillingsutstyr i privat sammenheng."

Men den andre store endringen er krystallklar og ikke et tema for norske tolkninger. Det blir nå klart ulovlig å laste ned musikk og annet opphavsrettsbeskyttet materiale fra nettet. Hittil har den norske lovteksten bare gjort tilgjengeliggjøring, det vil si opplasting og utdeling av piratert innhold ulovlig.

Mange EU-land har allerede innført Infosoc-direktivet, uten at det ser ut til å ha bremset pirateringen av innhold. Sverige og Danmark innførte direktivet før Norge. I sin lov, valgte svenskene også å forby salg av programvare som bryter kopisperrer på for eksempel DVD- eller CD-plater.

Til toppen