Piratkopiering: Norge bedre, verden verre

I verden piratkopierer næringslivet og det offentlige stadig mer programvare. I Norge er det en beskjeden nedgang.

I verden piratkopierer næringslivet og det offentlige stadig mer programvare. I Norge er det en beskjeden nedgang.

Business Software Alliance (BSA) har utgitt sin sjuende årsrapport om ulovlig bruk av programvare i næringslivet og offentlig virksomhet. Oversikten viser at mens 37 prosent av all programvarebruken var ulovlig i 2000, økte denne andelen til 40 prosent i 2001. På grunn av fallende programvarepriser tapte bransjen likevel mindre i fjor enn året før, henholdsvis 10,97 milliarder dollar og 11,75 milliarder dollar.

Det bekymrer BSA at andelen ulovlig brukt programvare øker for andre år på rad. Det er første gang man registrerer en økning to år på rad, og man frykter at mer programvaredistribusjon over Internett kan bidra til å øke andelen ytterligere.

Les også:

Dette er BSAs oversikt over piratkopieringsandelene i landene der ulovlig bruk av programvare er mest utbredt:

2000 2001
Vietnam 97 % 94 %
Kina 94 % 92 %
Indonesia 89 % 88 %
Ukraina og andre CIS-land 89 % 87 %
Russland 88 % 87 %
Pakistan 83 % 83 %
Libanon 83 % 79 %
Qatar 81 % 78 %
Nicaragua 78 % 78 %
Bolivia 81 % 77 %

Fordelt per verdensdel ser tallene slik ut:
2000 2001
Nord-Amerika 25 % 26 %
Vest-Europa 34 % 37 %
Øst-Europa 64 % 67 %
Asia og Stillehavet 51 % 54 %
Latin-Amerika 58 % 57 %
Midt-Østen og Afrika 55 % 52 %

Piratkopieringsandelen er på sitt laveste i Nord-Amerika, Trass i en beskjeden økning i andel piratkopiert programvare, falt tapene for programvarebransjen til 1,9 milliarder dollar i 2001, fra 2,9 milliarder i 2000.

Asia og Stillehavet spriker veldig fra land til land, men er samlet sett det geografiske området der programvarebransjen taper mest. Piratkopieringsandelen varierer fra 26 prosent i New Zealand til 94 prosent i Vietnam. De samlede tapene økte fra 4,1 milliarder dollar i 2000 til 4,7 milliarder dollar i 2001.

Øst-Europa er det geografiske området der piratkopieringsandelen er størst. Tapsanslaget er 434 millioner dollar, mot 404 millioner dollar i 2000.

Andelen på 57 prosent i Latin-Amerika gir et tap på 865 millioner dollar.

Programvarebransjen taper mer i Vest-Europa enn i USA, hele 2,7 milliarder dollar i 2001. Tapet er større i Vest-Tyskland - 681 millioner dollar - enn i hele Øst-Europa til sammen, Russland inkludert. Andelene per land er som følger:

2000 2001
Belgia/Luxemburg 33 % 33 %
Danmark 26 % 26 %
Finland 29 % 27 %
Frankrike 40 % 46 %
Hellas 66 % 64 %
Irland 41 % 42 %
Italia 46 % 45 %
Nederland 40 % 39 %
Norge 35 % 34 %
Portugal 42 % 43 %
Spania 51 % 49 %
Storbritannia 26 % 25 %
Sveits 34 % 33 %
Sverige 35 % 31 %
Tyskland 28 % 34 %
Østerrike 37 % 33 %

Norge ligger bedre an enn gjennomsnittet i Europa, og andelen synker. Likevel er altså over en tredel av programvarebruken i næringslivet og det offentlige ulovlig, skal man tro BSAs statistikk.
Til toppen