Piratkopieringen i Norge fortsetter å falle

Ifølge en undersøkelse gjennomført av BSA og SIIA, falt piratkopieringsraten i Norge fra 46 prosent i 1997 til 40 prosent i 1998, men ligger fortsatt over det globale gjennomsnittet på 38 prosent.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av BSA og SIIA, falt piratkopieringsraten i Norge fra 46 prosent i 1997 til 40 prosent i 1998, men ligger fortsatt over det globale gjennomsnittet på 38 prosent.

Undersøkelsen for 1998 er en videreføring av de årlige undersøkelsene som Software Publishers Association startet for mange år siden. I fjor gikk denne foreningen inn i en bredere gruppering, kalt Software and Information Industry Association (SIIA) som valgte å samarbeide med Business Software Alliance (BSA). Undersøkelsen tar for seg PC-basert kontorprogramvare brukt i næringslivet. Alt som har med forbrukermarkedet å gjøre, er holdt utenfor.

Den globale piratkopieringsraten har falt jevnt siden 1994, da den var på 49 prosent. "Verstingene" er land som Vietnam (97 prosent), Kina (95 prosent), Oman (93 prosent), Libanon (93 prosent), Russland (92 prosent), Indonesia (92 prosent) og Bulgaria (90 prosent). I den andre enden av skalaen er USA (25 prosent), Tyskland (28 prosent), Storbritannia (29 prosent), Danmark (31 prosent) og Japan (31 prosent). Gjennomsnittet i Vest-Europa er 36 prosent, ned fra 39 prosent i fjor. Sverige ligger akkurat på verdensgjennomsnittet med 38 prosent.

Undersøkelsen prøver også å anslå hvor mye programvareindustrien taper på piratkopiering i næringslivet, målt i forhold til det ideelle nullnivået. Globalt sett var dette tallet 11,4 milliarder dollar i 1997, og falt til 11,0 milliarder dollar i fjor. I Vest-Europa var ikke nedgangen i piratkopieringsraten stor nok til å kompensere for økningen i markedet, og tapet økte fra 2,5 til 2,8 milliarder dollar. I USA økte tapet fra 2,8 til 2,9 milliarder dollar.

Det er tilsynelatende stor framgang i å bekjempe piratkopiering i Asia/Stillehavet, der raten falt fra 52 prosent til 49 prosent, og tapet fra 3,92 milliarder dollar til 2,95 milliarder. Undersøkelsen forklarer at dette må i hovedsak tilskrives den økonomiske krisen i 1998, med tilbakegang for programvaremarkedet.

I Norge lå piratkopieringsraten på 53 til 54 prosent i årene 1994 til 1996. I 1997 falt raten til 46 prosent, og havnet på 40 prosent i fjor. Tapstallet, som lå stabilt på 104 millioner dollar (786 millioner kroner) i 1996 og 1997, falt i fjor til 72,5 millioner dollar (548 millioner kroner).

- For Norges del tror jeg dette i stor grad gjenspeiler det arbeidet vi utførte i fjor, sier tidligere formann i BSA Norge, Norvald Heidel. - Vi fulgte opp vårt rent informative arbeid med en litt hardere linje, der vi varslet gjennom rekommanderte brev at vi ville ta affære dersom lisensene ikke var i orden innen en viss frist. Dette var ikke alltid like populært, og vi fikk mye bråk.

Heidel peker på at det er mye som gjenstår.

- 40 prosent piratkopieringsrate er altfor høyt. Vi ligger dårligst an i Norden, og avstanden til Danmarks 31 prosent er påfallende stor. Jeg skjønner ikke hvorfor to så like land skulle være så forskjellige.

BSA er i ferd med å legge opp planer for antipiratvirksomhet i Europa til høsten. I Norge kan vi antakelig vente oss et par nye saker. I vinter ble Kongsberg kommune dømt i retten for sin misbruk av lisenser, men slapp å punge ut med noen erstatning. Heidel sier at denne dommen isolert sett ikke burde blitt stående, men at BSA fikk en så god avtale med NKS (Norske kommuners sentralforbund) for å bekjempe lisensmisbruk i kommunesektoren at man fnat å la nåde gå for rett.

- Kongsberg-saken viser at det er langt vanskeligere enn i våre naboland å få gode dommer i piratkopieringssaker. I neste sak vil vi kjempe hardt for en dom også skal medføre erstatning.

Til toppen