Piratkopieringsdom blir stående

Anken mot fredrikstadmannen som la ut filmen «Pitbullterje» på internett, ble forkastet av lagmannsretten.

Dermed slipper den 45 år gamle mannen fra Fredrikstad å sone i fengsel, melder NRK.

Mannen ble i mars i år dømt til 15 dagers betinget fengsel for brudd på åndsverkloven, samt å betale 50.000 kroner i erstatning til rettighetshaverne. Aktors påstand var på ubetinget fengsel i 15 dager og 330.000 i erstatning, men på grunn av den dømtes økonomiske stilling ble summen satt lavere.

Fikk tilgang

Mannen var med i en gruppe utvalgte kunder i bredbåndsselskapet Start Network, som fikk tilgang på filmen «Pitbullterje» før premieren i 2005, mot at den ikke ble distribuert videre.

45-åringen lagret likevel filmen på sin egen harddisk og la ut en link til filmen på nettstedet The Piratebay, der den skal ha blitt lastet ned 2.770 ganger

- For lav

Påtalemyndigheten mente straffen på 15 dagers betinget fengsel var for lav og anket derfor saken inn for Borgarting lagmannsrett. Statsadvokat Svein Holden viste i lagmannsretten til svensk lovgiving hvor slike brudd på åndsverkloven har en strafferamme på to års fengsel.

Dette fikk ikke Holden medhold i. Retten konkluderer med at det heller ikke finnes andre skjerpende momenter i saken som kan tilsi en ubetinget fengselsstraff, slik statsadvokaten ønsket. (©NTB)

Til toppen