Piratparti anser fildelingsdom som en seier

En svenske må betale bøter for ulovlig deling av musikk. Men dommen gjør også slik virksomhet tryggere.

Den svenske hovrätten har opprettholdt en tidligere tingret sdom mot en 45-åring som har sprett musikkfiler via fildelingsnettverket Direct Connect. Fildeleren er kjent skyldig i å ha delt ut fire ulike musikkspor og må betale 80 dagbøter på til sammen 20.000 svenske kroner.

Både musikkbransjen ved IFPI og det svenske Piratpartiet er positive til dommen.

- Det her en seier for opphavsretten, og vi er naturligvis positive til at det ble en fellende dom, sier Ludvig Werner, ordfører i IFPI Svenska Gruppen.

- Dommen gjelder kun fire låter og det koster cirka 20.000 kroner i bøter for den dømte, det vil si 5000 kroner per låt. I tillegg har fornærmede mulighet til å kreve erstatning. Det er derfor dyrt å dele filer illegalt når det samtidig finnes lovlige og billige alternativer på Internett i dag, sier Werner i en pressemelding.

    Les også:

Men også det svenske Piratpartiet er positive til dommen, selv om det er av helt andre årsaker.

- Dommen bekrefter at det er bøter som er straffen for fildeling i Sverige i dag. Det innebærer at Internett-leverandørene ikke har rett til å utlevere navnet bak IP-adressene, hevder Rickard Falkvinge, partileder for Piratpartiet, i en pressemelding.

- For bagatellmessige lovbrudd som fildeling er leverandørene i stedet forpliktet til å bevare sine kunders rett til anonymitet, sier Falkvinge.

Ifølge ComputerSweden hindrer straffenivået for denne typen kriminalitet også politiet i å foreta husransakelser. Det tekniske beviset i saken er derfor basert på IFPIs innsamling av skjermdumper og loggfiler.

Til tross for dette planlegger den domfelte 45-åringen å anke dommen opp til den høyeste domstolen.

Les mer om: