Piratpartiet fornøyd med EU

Sier EUs nye telekom-pakke fremmer fildelernes grunnleggende rettigheter.

Piratpartiet fornøyd med EU

Sier EUs nye telekom-pakke fremmer fildelernes grunnleggende rettigheter.

EU-parlamentet vedtok i går den endelige versjonen av den såkalte «telekom-pakken», en omfattende reformpakke uttrykt gjennom fem direktiver, som har til hensikt å skape et enhetlig europeisk telemarked, med raskere bredbånd, rimeligere tjenester, bedre personvern og større vern om brukerrettigheter.

Behandlingen i EU-parlamentet har vært preget av strid rundt spesielt to tillegg, om henholdsvis «Internett-frihet» og nettnøytralitet.

Internett-frihet handler blant annet om hvilke vilkår som må stilles for at noen skal kunne fratas tilgang til Internett. I Norge og andre land er det kommet krav fra musikkbransjen om at nettilbydere skal kunne utestenge folk på mistanke om ulovlig fildeling. I Frankrike er det vedtatt en lov som gjør det mulig å kutte nettilgang etter tre advarsler mot fildeling. Liknende forslag er fremmet i både Storbritannia og Spania.

Tillegget om Internett-frihet sier at retten til Internett-aksess må oppfattes som en grunnleggende menneskerettighet.

Det kreves en rettslig prosess om noen skal fratas denne retten, og formuleringene i tillegget stiller dessuten svært strenge krav til denne rettslige prosessen. På engelsk ser det slik ut (alle uthevingene er kopiert fra originalen):

Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of these measures regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

Nestleder i det svenske Piratpartiet, og medlem av EU-parlamentet, Christian Engström, sier til digi.no at han stemte for telekom-pakken.

– Teksten er ikke perfekt, men den er et skritt i riktig retning, og det er helt klart at den er uforenlig med den franske «three strike»-loven.

Som parlamentariker og representant for Piratpartiet har han arbeidet spesielt med tillegget om Internett-frihet.

– Vi hadde opprinnelig foreslått at teksten skulle inneholde en klar referanse til domstolbehandling av eventuell utestenging. Det fikk vi ikke gehør for. Men tillegget formulerer så klare regler at det hindrer medlemsland fra å tillate ordninger der én dommer ukontrollert kan avgjøre saker på egen hånd.

Engström peker på at pakken inneholder en rekke andre positive elementer, som rett til å bytte operatør.

– Vi forventer at Frankrike og Storbritannia tenker seg om, og ikke går videre med lover som åpenbart vil være i strid med vårt vedtak, som EU-kommisjonen og Ministerrådet også har bundet seg til.

Formelt vil telekom-pakken underskrives i dag av presidentene for henholdsvis EU-parlamentet og EUs ministerråd.

Den vil tre i kraft 18. desember, når den publiseres i EUs offisielle journal. I løpet av våren vil det i samsvar med pakken opprettes et samordnende organ for europeiske teletilsyn, døpt BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). De 27 medlemslandene har frist til juni 2011 med å innlemme pakken i sine nasjonale lovverk.

EUs telekom-pakke gir europeiske forbrukere flere nye rettigheter. Man skal blant annet få rett til å bytte teleoperatør på dagen, uten å måtte bytte nummer. Kravet til kundeinformasjon om tjenestene man abonnerer på er skjerpet. Operatørene pålegges informasjonsplikt om data på avveie, og det stilles strenge krav til oppbevaring av trafikkdata. Ingen telebrukere skal kunne bindes til kontrakter utover tolv måneder.

Ellers kan man merke seg følgende:

  • Telekom-pakken stadfester prinsippet om «nettnøytralitet», og gir nasjonale tilsynsmyndigheter anledning til å sette minimumskrav til kvalitet og ytelse i nettet.
  • Nye regler for informasjonskapsler («cookies») innebærer blant annet at det ikke skal være mulig å samle på en brukers spor etter surfing uten eksplisitt tillatelse.
  • Internettilbydere gir større muligheter til juridiske skritt for å verne sin forretning og sine brukere mot spam.
  • Nasjonale teletilsyn gis anledning til å tvinge nettoperatører til å skille tjenester fra nettverk, dersom det er formålstjenlig. Et slikt pålegg ble gjennomført i Storbritannia i januar 2006, og gis mye av æren for å ha sluppet løs konkurransen innen bredbånd. Pakken har andre tiltak rettet mot å øke bredbåndspenetrasjonen i nye medlemsland, og mot å sikre utbygging av europeiske nett med tanke på ny teknologi som fiberoptikk og trådløst bredbånd.

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet sier til digi.no at han ser svært positivt på EUs telekom-pakke, og går ut fra at det ikke vil være problemer med å implementere de fem direktivene i norske lover og regler.

    Les også:

Til toppen