Piratvirksomheten på nettet øker

Internett er det raskest voksende området for piratkopiering av programvare. Virksomheten kan koste selskaper så mye som en milliard dollar i året, ifølge amerikanske rapporter.

Internett er det raskest voksende området for piratkopiering av programvare. Virksomheten kan koste selskaper så mye som en milliard dollar i året, ifølge amerikanske rapporter.

Tall fra piratjegerne i Business Software Alliance (BSA) viser at antallet europeiske nettsteder som tilbyr pekere til - eller diskuterer - piratkopiert programvare, har økt til 94.832 innen utgangen av desember 1998 - opp fra omlag 39.000 ved utgangen av april i fjor.

Tallene legges fram av Financial Times som siterer president og daglig leder Robert Holleyman i BSA.

Blooomberg News og CNET News.com oppgir at liknende nettsteder på verdensbasis ved inngangen av 1999 har passert 900.000 - opp fra omlag 200.100 fra månedsskiftet april/mai 1998.

En undersøkelse digi.no offentliggjorde i juni i fjor viser at andelen piratkopiert programvare i bruk i norsk næringsliv faktisk er på vei nedover, fra 54 prosent i 1996 til 46 prosent i 1997. Undersøkelsen, som var gjennomført av BSA i samarbeid med Software Publishers Association (SPA) definerer piratkopiering som enhver ikke-autorisert bruk eller ulovlig kopiering av programvare. Undersøkelsen var rettet mot næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet, og sier ingenting om piratkopiering i privat regi. Undersøkelsen omfattet heller ikke operativsystemer og klient/tjener-applikasjoner.

BSA har hittil konsentrert seg om profesjonell bruk av programvare, og har stort sett latt piratkopiering i hjemmet og blant ungdom ligge. Beregninger viser et vedvarende misforhold mellom salget av PC-er til private, og salget av programvare. Piratkopieringsraten anslås til mellom 80 og 90 prosent.

BSA og SPAs allmenne inntrykk er at piratkopieringsraten henger sammen med graden av utvikling og generell lovløshet.

USA er programvarebransjens ener, med en piratkopieringsrate på 27 prosent. Det som uroer her, er at raten var 26 prosent i 1995, og at landets store marked betyr at det samlede tapet er 20,8 milliarder kroner, 24 prosent av det globale beløpet.

1998-tallene er ennå ikke klare.

Det eneste landet der piratkopieringen har økt fra både 1995 til 1996 og 1996 til 1997, er Hongkong, med rater disse årene på 62, 64 og 67 prosent. I Kina er piratkopieringen stabil, med 96 prosent for alle tre årene, trass i myndighetenes løfter om å rydde opp. Samtidig er det kinesiske programvaremarkedet mer enn tredoblet, og bransjen tapte 10,9 milliarder kroner i 1997, såvidt over halvparten av tapet i USA.

Størst framskritt i kampen mot piratkopiering er gjort i Japan. Raten ble redusert fra 55 prosent i 1995 til 41 prosent i 1996 og 32 prosent i 1997. I verdi betyr det at tapet er redusert fra 12,4 milliarder kroner i 1995 til 5,6 milliarder i 1997.

Norge ligger godt over den gjennomsnittlige europeiske raten på 39 prosent, og det er langt ned til det som synes å være en slags nedre grense, det vil si den amerikanske raten på 26 til 27 prosent (fremdeles 1997-tall).

BSAs fremste piratjeger i Norge, Norvald Marstrand Heidel, uttalte til digi.no da BSA-tallene ble lagt fram i juni i fjor: - De færreste stjeler PC-en de bruker. Hvordan kan de da forsvare å stjele programvaren?

Til toppen