Plagg-PC i salg innen mars

Xybernaut og Hitachi samarbeider om en plagg-PC som kan bestilles i dag for levering innen utgangen av mars, i USA og Japan.

Som bildet viser, dreier det seg om en maskin der hovedenheten bæres i lomma eller på beltet, mens skjermen festes til hodet. I tillegg kommer en optisk mus som brukeren bærer i handa.

Xybernaut Inc vil selge den under navnet "Poma" i USA, mens Hitachi LTD har valgt betegnelsen WIA-100NB for Japan. (WIA står for "wearble Internet appliance.) Prisen antydes til 1499 dollar.

Maskinen kjører en Hitachi RISC-prosessor i 128 MHz med 32 MB minne under Microsoft Windows CE. Den vil ha USB-utgang og uttakbar CompactFlash lagring.

Den er beregnet på et bredt publikum, i motsetning til tidligere apparater som Xybernaut selger til spesialister innen luftfart og reiseliv.

I tilknytning til Comdex i Chicago i begynnelsen av mars, organiserer Xybernaut en egen International Conference on Wearable Computing. Her vil temaer knyttet til blant annet sikkerhet og trådløs overføring mellom komponentene diskuteres.

Til toppen