Planlegger Blu-ray Disc for bærbare

Videreutvikling av komponenter gjør at Sony nå planlegger Blu-ray Disc-baserte lagringsenheter for bærbare PC-er.

Videreutvikling av komponenter gjør at Sony nå planlegger Blu-ray Disc-baserte lagringsenheter for bærbare PC-er.

Sony har i samarbeid med diodeprodusenten Nichia utviklet en enheten som vil være viktig for utviklingen av relativt små lagringsenheter med støtte for både Blu-ray Disc og DVD. Slike enheter vil for eksempel kunne benyttes i bærbare PC-er.

Enheten som nå er utviklet, en laserkomponent med støtte for to bølgelengder, er en enkel, integrert enheter med rød laser (660 nm) for DVD-avspilling og blå-fiolett laser (405 nm) for avspilling av for eksempel Blu-ray Disc. I konvensjonelle systemer for optisk lagring med DVD/blå-fiolett lager, har laserdioden og delene til den optiske mottakeren for hver bølgelengde vært uavhengige av hverandre. Med den nye enheten kan de to funksjonene bygges inn ett enkelt, innebygd element, noe som skal gi et enklere system, mindre størrelse og forbedret pålitelighet.

    Les også:

Masseproduksjon av enheten vil først skje mot slutten av 2005. Innen den tid vil selskapene arbeide for å gjøre komponenten mindre.

Og det er nok ikke et øyeblikk for tidlig, for mandag annonserte HP at selskapet vil begynne å tilby PC-er, inkludert bærbare, utstyrt med Blu-ray Disc-enhet rundt årsskiftet 2005/2006.

Sent i 2005 planlegger selskapet å komme med stasjonære PC, mediesenter-PCer og digitale underholdningsenheter med støtte for Blu-ray Disc. Bærbare PC-er med slik støtte planlegges tidlig i 2006.

De optiske enhetene skal også ha støtte for HPs LightScribe-teknologi, som gjør det mulig å benytte den samme laseren som skriver dataene til platen, til å skrive inn tekst og grafikk på etikettsiden på Blu-ray Disc-plater som er tilpasset LightScribe-løsningen.

Til toppen