Planlegger felles kyber-politi

«European Electronic Crime Task Force» skal samarbeide med US Secret Service.

Planlegger felles kyber-politi
Bilde:

Ifølge Wall Street Journal vil en amerikansk politiorganisasjon, US Secret Service som i dag sorterer under departementet for innenlands sikkerhet (Department of Homeland Security), kunngjøre planer om å etablere et felles kyberpoliti med EU.

Et nytt organ, «European Electronic Crime Task Force» skal koordinere EU og USAs kamp mot kyberkriminalitet. Mandatet omfatter tre typer oppgaver: Styrke kyberforsvaret til infrastruktur og viktige tjenester, overvåke trusselbildet på Internett, og organisere mottiltak når angrep skjer.

Organet skal lokaliseres til Italias hovedstad Roma, og spesielt dra veksler på kompetansen til italiensk kyberpoliti og til Poste Italiane, et statlig aksjeselskap som leverer både post- og banktjenester.

Poste Italiane har utviklet programvare for å overvåke pengetransaksjoner på nettet. Denne programvaren skal kunne avdekke mistenkelige hendelser, som at en og samme person åpner mange nye kontoer på flere steder over et kort tidsrom.

    Les også:

Les mer om: