Planlegger flere oppkjøp

Konsernsjef i det tyske telesleskapet Deutsche Telekom, Ron Sommer, vil ha det tyske selskapet opp i den globale elitedivisjonen for teleselskap, og vil kjøpe for å nå målet.

Deutsche Telekoms største kjøp skjedde i sommer da det amerikanske mobilselskapet VoiceStream Wireless ble kjøpt for for over 50 milliarder dollar. Oppkjøpet er i dag verdsatt til 35 milliarder dollar. Nå avventer konsernsjef, Ron Sommer, de siste tillatelser fra myndigheter i USA før kjøpet formelt kan gjennomføres.

Sommer sier ifølge Reuters at oppkjøpene selskapet har foretatt på tilsammen 90 milliarder dollar det siste året ikke gir selskapet global deltakense. For å få til det trengs litt mer tid.

- Flere store investeringer må til før Deutsche Telekom kan bli et global selskap som Procter & Gamble, sier Sommer.

Han sier at teleselskapoets fire virksomhetsområder; Internett. mobil, nettverk og dataoverføring neppe vil nå målet om global tilstedeværende de første fem årene.

Til neste år venter selskapet at en fjerdedel av omsetningen vil komme fra andre markeder enn Tyskland. Selskapet vil jobbe spesielt mot sentraleuropa, der selskapet for tiden sitter med 7,5 millioner mobilkunder. Det er ikke varslet konkrete prosjekter men målet er selskap en kan kontrollere, men selskapet vil aksetere minoritetsaksjonærer i enkelte tilfeller.

Til toppen