Planlegger kritiske sikkerhetsfikser

Microsoft vil tirsdag i neste uke publisere flere sikkerhetsfikser til Windows og Office.

Microsoft vil tirsdag i neste uke publisere flere sikkerhetsfikser til Windows og Office.

Microsoft varsler at selskapet i forbindelse med det vanlige utgivelsesdag for sikkerhetsoppdateringer - den andre tirsdagen i hver måned, vil utgi to sikkerhetsbulletiner, hvor minst én vil ha alvorlighetsgraden "kritisk". Noen av oppdateringen vil trolig kreve en omstart av systemet.

Dessuten skal Microsoft publisere en sikkerhetsbulletin som omhandler Office-pakken. Også denne bulletinen regnes som kritisk, og oppdateringene vil kunne kreve omstart av systemet.

Mer informasjon er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen