Planlegger ny versjon av RSS-feedformatet

Spesifikasjonen for en tredje utgave av RSS-formatet er lagt ut for gjennomsyn og kommentarer.

Spesifikasjonen for en tredje utgave av RSS-formatet er lagt ut for gjennomsyn og kommentarer.

Jonathan Avidan, som redigerer RSS-spesifikasjonen, publiserte i forrige uke spesifikasjonen til en ny versjon av formatet, som skal være fullt ut basert på XML. Den nye versjonen skal være bedre dokumentert, samtidig som ny funksjonalitet er lagt til og unødvendig funksjonalitet, som eksisterer i versjon 2.0, er blitt fjernet.

Spesifikasjonen som nå er blitt lagt ut for gjennomsyn, er én av de to spesifikasjonene for RSS 3. Denne Lite-utgaven er ifølge eWeek en redusert utgave av Full-versjonen og er beregnet for RSS-klienter som er integrert eller knyttet til større programvare, for eksempel nettlesere som Firefox. Mozillas Thunderbird vil derimot benytte den fullversjonen av spesifikasjonen. Denne er foreløpig ikke tilgjengelig.

RSS 3 Lite-spesifikasjonen er tilgjengelig på denne siden.

    Les også:

Det finnes en rekke RSS-standarder i bruk, blant annet 0.9x, 1.0 og 2.0, alle med forskjellig opphav og med hver sine særegenheter. Dette gjør landskapet en smule forvirrende. Dessuten finnes feedformatet Atom, som anses som et mer moderne format enn RSS. Atom 1.0 ble tidligere i sommer akseptert av IETF som en foreslått standard (les mer her). RSS er likevel langt mer utbredt.

Også Microsoft har annonsert planer om videreutvikling av RSS, først og fremst gjennom å øke funksjonaliteten. Støtte for dette skal inkluderes i Internet Explorer 7, men det er uklart om selskapet vil kalle feedformatet for RSS. Selskapet har i flere sammenhenger i stedet brukt uttrykket "Web feed".

Ifølge InfoWorld har Microsoft også lagt til støtte i IE 7 som gjør det mulig for brukerne å søke gjennom feed-innholdet ved å filtrere ut spesifikk informasjon.

Til toppen