Planlegger nytt grensesnitt for dataskjermer

Standardiseringsorganisasjonen VESA vurderer et nytt grensesnitt for sammenkobling av skjermer og skjermkort.

Standardiseringsorganisasjonen VESA vurderer et nytt grensesnitt for sammenkobling av skjermer og skjermkort.

Dagens skjermkort er gjerne utstyrt med en såkalt VGA-kontakt (Video Graphics Array), eventuelt også en DVI-kontakt (Digital Visual Interface), for tilkobling til en skjerm. Begge grensesnittene har vært på markedet en årrekke, er fysisk plasskrevende og har klare begrensninger når det gjelder blant annet skjermoppløsning.

En industrigruppe bestående av blant annet ATI, Dell, HP, Nvidia, Philips og Samsung, overleverte nylig et forslag til VESA (Video Electronics Standards Association) om standardisering av et nytt grensesnitt for å overføre videosignaler fra en datamaskin til én eller flere skjermer. Grensesnittet kalles DisplayPort og skal kunne benyttes for overføring av signaler mellom blant annet datamaskiner, monitorer, projektorer og TV-skjermer.

Ifølge VESA tillater DisplayPort at høykvalitets lyd gjøres tilgjengelig for skjermenheten over den samme kabelen som videosignalene. Grensesnittet skal levere sann plug-and-play-funksjonalitet med robust interoperabilitet, samt være konkurransedyktig på pris i forhold til eksisterende, digitale grensesnitt for skjermtilkobling. Tanken er å gjøre grensesnittet tilgjengelig for hele bransjen som en åpen standard med mulighet for utvidelser.

VESA forventer at DisplayPort vil akselerere bruken av beskyttet, digital video og lyd på PC-er for å støtte visning av innhold gjennom en valgfri mulighet for innholdsbeskyttelse, det vil si en form for digital rettighetsstyring (DRM).

DisplayPort skal være en felles tilnærming for både interne tilkoblinger, slik som inne i en PC eller skjerm, og eksterne skjermtilkoblinger, inkludert grensesnittet mellom en PC og en monitor, projektor eller TV, men også mellom enheter som en separat DVD-spiller og TV-skjermen.

Standarden inkluderer en valgfri mulighet for overføring av høyoppløst, digital lyd gjennom grensesnittet. Dessuten skal grensesnittet kunne skalere oppover for å støtte framtidige skjermprodukter som kan vise video med større fargedybde, høyere oppfriskningsrater og større skjermoppløsning. En enkel DVI-forbindelse er i dag begrenset til å vise skjermbilder med oppløsning på 1920 x 1200 piksler ved 60 Hz. En utvidelse av DVI, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), støtter i tillegg digital rettighetsstyring.

Samtidig skal selve kontakten være liten og brukervennlig, optimalisert for bruk i tynne bærbare PC-er, i tillegg til at flere kontakter vil kunne få plass på et vanlig skjermkort.

Versjon 1.0 av grensesnittet vil støtte en toveis forbindelse med båndbredde på inntil 10,8 gigabits per sekund ved å bruke totalt fire linjer i hovedkanalen. Denne versjonen vil bare støtte overføring av én videostrøm, men spesifikasjonen åpner for sømløs utvidelse til flere samtidige strømmer. I tillegg til hovedkanalen inkluderer grensesnittet en hjelpekanal, som skal benyttes blant annet til enhetskontroll basert på VESA-standardene E-DDC, E-EDID, DDC/CI og MCCS.

Til toppen