Planlegger utfasing av Windows 2000 Server

Microsoft vil fra april av gi Windows 2000 Server stadig mindre oppmerksomhet.

Microsoft vil fra april av gi Windows 2000 Server stadig mindre oppmerksomhet.

Microsoft annonserte onsdag at selskapet gradvis vil faser ut Windows 2000 Server-familien. Etter den 1. april 2006 vil produktet ikke lenger være tilgjengelig. Dette skriver InfoWorld.

Utfasingen av Windows 2000 Server vil skje over en toårs periode som starter den 1. april 2004. Fra denne datoen vil ikke Windows 2000 Server og Windows 2000 Advanced Server være tilgjengelige gjennom forhandlerkanalen eller gjennom Microsoft volumlisensprogram. Fra den 1. november 2004 vil Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server og Windows 2000 Datacenter heller ikke være tilgjengelig fra den direkte OEM-kanalen.

Ett år senere, fra og med den 1. november 2005, vil også de mindre, lokale systembyggerne stoppe salget av Windows 2000 Server-produkter. Men helt fram til 1. april 2006 vil Microsoft kunne tilby installasjonssett på CD til brukere som har lisens til Windows 2000 Server.

Microsoft vil opprettholde grunnleggende support for Windows 2000 Server 2000 fram til og med 31. mars 2005, og utvidet support fram til og med 31 mars 2007.

Når det gjelder klientutgaven av Windows 2000, Windows 2000 Professional, opprettholder Microsoft planene om å stoppe salget gjennom forhandlere og OEM-er den 31. mars 2004. Men systembyggere vil fortsatt kunne levere operativsystemet fram til 31. mars 2005. Da stopper Microsoft den grunnleggende supporten for Windows 2000 Professional, men opprettholder utvidet support fram til og med 31. mars 2007.

Mer informasjon finne på denne siden.

Til toppen