Planlegger verktøy for spredte utviklerteam

Planlegger verktøy for spredte utviklerteam

IBM skal tilby en åpen kildekodebasert samarbeidsløsning for geografisk atskilte utviklere.

Tradisjonelt har leverandører av utviklerverktøy fokusert på den enkelte utvikler produktivitet. De siste årene har derimot fokuset blitt flyttet mer over på behovene til hele grupper av utviklere, som gjerne har ulike roller i livssyklusen til utviklingsprosjektet, og som ofte er geografisk atskilt.

- Dette krever en fundamental nytenking på hvordan vi utfører utviklingen, sier Danny Sabbah, daglig leder for IBM Rational, til News.com.

IBM skal i juni lansere et åpen kildekodeprosjekt som kalles Jazz. Det skal baseres på arbeid gjort av IBM Research og selskapet Rational-divisjon for å fremme programmeringsverktøy for globalt distribuerte utviklergrupper.

- Det primære målet med prosjektet er å etablere standarder knyttet til distribuert programvareutvikling, noe som er i ferd med å bli normen, sier Sabbah.

Han forteller at Jazz-programvaren er ment for å forbedre samarbeidet ved programvareutvikling ved å ta i bruk eksisterende samarbeidsverktøy og -protokoller i forbindelse med distribuert utvikling. Dette skal blant annet gjøre det mulig fir en utvikler å sende en lynmelding med kildekode til en kollega. Men i stedet for at kildekode vises som ren tekst, skal mottakeren kunne klikke på den for å se hvor koden hører hjemme i applikasjonen, hvilke krav som er knyttet til den og informasjon om relevante tester.

Jazz vil ha et webbasert brukergrensesnitt med utbredt bruk av Ajax.

Jazz-programvaren skal kunne utvides med tilleggsprodukter og skreddersyes for spesifikke formål, blant annet utvikling av for konsumentelektronikk.

Det er ennå ikke bestemt hvordan Jazz vil integreres i IBM eksisterende Ration-produkter. Men det ventes at en gratis utgave av programvaren vil gjøres tilgjengelig på nettstedet Jazz.net, mens mer avanserte utgaver vil koste penger.

Jazz skal kunne fungere sammen med blant annet Eclipse, et annet åpen kildekode-verktøy for utviklere som IBM støtter. Men Jazz vil også designes for å fungere sammen med verktøy fra andre leverandører, for eksempel Microsoft Visual Studio.

IBM har publisert mer informasjon om Jazz på denne siden.

Til toppen