Planter kan snakke til hånd-PC-er

Forskere ved University of Edinburgh har utviklet en potetplante som kan fortelle den som bærer en spesielt utstyrt hånd-PC at åkeren må vannes.

Forskere ved University of Edinburgh har utviklet en potetplante som kan fortelle den som bærer en spesielt utstyrt hånd-PC at åkeren må vannes.

Plantet er utviklet gjennom den samme typen genetisk manipulering som ble brukt til å skape den selvlysende kaninen som digitoday.no omtalte i våres.

Det er brukt det samme fluoriscerende manetgenet til den utstrålende potetplanten som til den selvlysende kaninen.

Ifølge Reuters forsket professor Anthony Trewavas ved University of Edinburgh på nye metoder for å overvåke hva som skjer i åkrer og eng, da han fant ut at siden planten selv besitter denne informasjonen, måtte han finne ut hvordan plantene kunne spre sine kunnskaper.

Det første resultatet av denne forskningen er altså en potetplante som gløder svakt når den trenger vann. Strålingen er praktisk talt usynlig under vanlige forhold, men den kan detekteres med en spesielt innrettet hånd-PC. Med tid og stunder kan det tenkes ordninger som gjør at man ikke behøver å vandre gjennom åkeren, men heller få plantenes synspunkter direkte inn på mobiltelefonen.

Hensikten er ikke å erstatte vanlige poteter med strålepoteter, men heller å plante strålepoteter spredt, og la dem fungere som "skiltvakter" - "sentinel potatoes" på engelsk.

Forsøk med dette skal innledes neste år. Trewavas antar det vil ta minst tjue år før tørkevarslende skiltvaktpoteter kan bli et eget produkt på markedet.

Professoren vil prøve tilsvarende metoder på andre typer frukt og grønnsaker.

Til toppen