Plateselskapene vil ha stoppet Fasts MP3-søk

Økokrim henla saken, men IFPI og TONO nekter å gi opp kampen mot Fast sitt MP3-søk.

Økokrim henla saken, men IFPI og TONO nekter å gi opp kampen mot Fast sitt MP3-søk.

Økokrim henla saken som den internasjonale musikkbransjen og plateselskapenes interesseorganisasjon IFPI sparket i gang allerede våren 1999. Da lanserte norske Fast Search & Transfer en søkemotor hvor man kunne finne fram til MP3-filer på nettet.

Dette reagerte bransjen sterkt på og mente det dreide seg om videreformidling av ulovlig innhold i form av piratkopiert musikk.

Både den norske IFPI-sjefen Sæmund Fiskvik og advokaten i saken, Jan Morten Evertsen (bildet), innrømmer at det har gått lang tid siden saken dukket opp første gang.


Men musikkbransjen har altså slett ikke tenkt å gi opp - selv om Økokrim ikke fant grunnlag for å gå videre, og søkemotoren allerede har eksistert på nettet i tre år under Alltheweb.com.

- Vi gikk til Riksadvokaten før jul hvor vi påklaget henleggelsen. Vi mener å ha grunnlag for dette fordi vi mener at vedtaket til Økokrim er fattet på feil grunnlag. Vi mener fortsatt at Fast tilrettelegger for ulovlig tilgjengeliggjøring av filene. Hvis vi sammenligner med en svensk høyesterettsdom, der det ble slått fast at det å legge ut slike pekere var ulovlig tilgjengeliggjøring, må det samme også gjelde for en søkemotor, sier advokaten til digi.no.

Dommen, som Evertsen sikter til, er også en eldre sak som ble avgjort sommeren 2000. For et par år siden ble en svensk tenåring anklaget for å spre MP3-filer, men ble frikjent. Både IFPI og rettighetsorganisasjonen TONO inkasserte imidlertid dommen som en seier.

Musikkaktørene mente å ha fått fastslått at det å lenke til en MP3-fil tilsvarer offentlig fremføring av musikken, og at det dermed må klareres.TONO er også involvert i den norske klagesaken og har alliert seg med IFPI Norge.

Hos Riksadvokaten får digi.no opplyst at det ikke er fattet noen avgjørelse om videre fremdrift i saken. Ifølge advokat Evertsen er det tre mulige utfall:

  • Saken henlegges for godt, eller
  • Fast ilegges et forelegg, eller
  • Riksadvokaten kan som et siste alternativ starte prosessen mot en rettssak.

Daglig leder John Lervik i Fast har ingen kommentar overfor digi.no, utover at han fastslår at Økokrim har henlagt den.

- Jeg ser ingen grunn til å kommentere dette ytterligere, sier han til digi.no.

Advokat Evertsen bekrefter at grunnen til at plate- og musikkbransjen mener å stå sterkt, er oppfatningen om at de aller fleste MP3-filer inneholder piratkopiert musikk der det ikke er hentet inn tillatelse fra opphavsrettighetshaverne.

Allerede for to år siden hevdet Fast at de skulle greie å luke den piratkopierte musikken ut av MP3-søket sitt.

Spørsmålet det hele muligens vil koke ned til, er om filformatet MP3 per definisjon kan bli stemplet ulovlig, siden mange nettbrukere utnytter det til å distribuere piratkopiert musikk.


Til toppen