Plateselskaper saksøker MP3.com

Ti plateselskaper saksøker nettmusikktjenesten MP3.com for brudd på opphavsretten. MP3.com risikerer bøter i milliardklassen dersom plateindustrien når frem med sine krav.

Utgangspunktet for plateselskapenes søksmål, som frontes av interesseorganisasjonen RIAA (Recording Industry Association of America), er to nye tjenester MP3.com introduserte på sine Internett-sider onsdag 12. januar. Tjenestene gjør det mulig å benytte MP3.coms nettsted til å lagre og lytte til CD-er som kundene selv eier eller kjøper ved å benytte digitale kopier som MP3.com har produsert.

MP3.com, som baserer sin virksomhet på å distribuere musikk av artister som ikke er kontraktsfestet til noe plateselskap, mener de nye tjenestene er helt lovlige og kan bidra til økt CD-salg, fordi selskapet forsikrer seg om at hver bruker faktisk eier den plateinnspillingene de ber om å få lagret en kopi av hos MP3.com.

RIAA mener imidlertid, ifølge Wall Street Journal, at MP3.com ikke har noen som helst rett til å kopiere og lagre plateinnspillinger på vegne av MP3.com-kundene. Plateselskapenes interesseorganisasjon anfører at MP3.com har bygget opp en ulovlig database bestående av omlag 45.000 populære CD-utgivelser.

Slik RIAA ser det, er det derfor grunnlag for å be om 150.000 dollar - omlag 1,2 millioner kroner - i erstatning "for hvert bevisste brudd på opphavsretten" MP3.com angivelig gjør på RIAA-medlemmenes copyright-beskyttede arbeider.

Siden det som regel er ti eller flere låter på hver CD, er det snakk om minst 450.000 copyright-brudd, mener RIAA.

Ifølge Wall Street Journal regnes 750 dollar for hvert spor som et minstebeløp i slike erstatningssaker i USA, og med ti spor per CD havner dermed MP3.coms teoretiske erstatningsansvar opp mot 337,5 millioner dollar. Men dersom RIAAs krav om 150.000 dollar for hvert spor skulle nå fram, kan erstatningsansvaret beløpe seg til 67,5 milliarder dollar - ufattelige 540 milliarder norske kroner...

Nasdaq-noterte MP3.coms børsverdi var fredag på omlag to milliarder dollar - vel 16 milliarder kroner.

Les mer om:
;