Plattform for mobile tjenester til millioner av brukere

iPlanet - alliansen av Sun og Netscape - har utviklet en plattform som operatører og tilbydere skal bygge på når nye mobile tjenester skal ut til millioner av brukere.

Plattformen er presentert i tilknytning til Suns store trådløse initiativ, der flere iPlanet-nyheter inngår. Alliansen av Sun og Netscape er lite omtalt både i Norge og internasjonalt. En egen kampanje er varslet for å framheve betydningen selskapets serverprodukter vil få i utviklingen av Internett-infrastrukturen i tiden framover.


Tjenesteplattformen til iPlanet er fordelt på fem ulike lag:

  • Laget for brukerstyring samler alle opplysninger som trengs for å fordele rett tjeneste til rett bruker til rett tid og på riktig apparat. Her samles brukerprofiler med opplysninger om mobiltelefoner, lommemaskiner, personsøkere, ønskede tjenester, prioriteringer og så videre.
  • Laget for tjenesteintegrasjon sørger for at tjenestene kan koordineres. Hvis en bruker abonnerer på avtalebok, trafikkvarsler og en tjeneste som følger med på hvor hun befinner seg til enhver tid, skal hun for eksempel varsles spesielt dersom spesielle trafikkforhold gjør det nødvendig å dra tidligere enn vanlig for å rekke en bestemt avtale.
  • Laget for kommunikasjonstjenester samler e-post, varslingstjenester, lokaliseringstjenester, avtalebok og så videre.
  • Laget for portaltjenester er det som gjør at personlig tilrettelagte nyheter kan samles på interaktive internettsider
  • Laget for kommersielle tjenester tar seg av alle slags transaksjoner og sikrer at fakturering og liknende får korrekte data.

Plattformen bygger på åpne systemer og skal kunne skaleres til millioner av brukere. Ifølge Rune Andersen i iPlanet Norge, består den både av ferdige applikasjoner og av komponenter som gjør at målgruppen - operatører og tilbydere, samt store tjenesteytere som institusjoner innen bank og finans - vil kunne få ut nye tjenester på rekordtid.

- Her har vi et enestående potensial i den øvre delen av markedet. Arbeidet hittil har vist at vi har svært få konkurrenter. Vi kan for eksempel tilby langt mer enn aktører som IBM WebSphere og BEA for kunder som vil satse stort på infrastruktur og tjenester. En annen fordel vi har, er at vår plattform viderefører det kunden allerede har. Vi kan blant annet gjerne integrere systemer der katalogtjenesten er Microsofts ActiveDirectory og databasen er SQL Server.

I tilknytning til Sun-initiativet kunngjøres nye tjenere for både meldings- og avtaletjenester, samt nye prismodeller med en mer fleksibel innretning enn hittil. Initiativet omfatter også en Wireless Server der Telenor Mobil har bidratt flittig til utformingen av kravspesifikasjonene. Administrerende direktør Jørgen Myrland i Sun Norge mener at iPlanet har en enestående posisjon internasjonalt i forbindelse med den typen tjenester det her er snakk om.

- På dette nivået er iPlanet er verdensledende innen katalogtjenester, webtjenere, e-posttjenere og applikasjonstjenere, sier Myrland. - Innen kalendertjenere er de nummer to.

I Norge har iPlanet en forholdsvis beskjeden omsetning. Nocom står for en årsomsetning på mellom fem og seks millioner kroner. I tillegg kommer omsetning gjennom NetCom og Telenor, slik at helhetsanslaget blir om lag ti til tolv millioner kroner i året.

- Vi regner med en firedobling i løpet av forholdsvis kort tid, sier Andersen. - Det skal først og fremst skje ved høy kvalitet på store prosjekter.

I systemene som Sun demonstrerte i forbindelse med den store trådløse lanseringen, spilte taleteknologi en sentral rolle i kommunikasjonen mellom bruker og terminal. Brukeren sa "les e-post", og en kunstig stemme leste e-posten tilnærmet naturlig.

- Sun og iPlanet samarbeider med en rekke aktører innen taleteknologi, blant andre Lernout & Hauspie, forteller Myrland. - Norsk tilrettelegging vil skje i samarbeid med Nordisk Språkteknologi på Voss. Teknologien som gjør at stemmen din brukes som passord, leveres av Nuance.

I tillegg til Solaris, satser iPlanet på å levere til AIX, HP-UX og Linux.
Til toppen