Playstation 2 kan være en sikkerhetsrisiko

Den nye Playstation-konsollen har så gode spesifikasjoner at den kan dra på seg eksportrestriksjoner. Spillkonsollen er så heftig at den muligens havner i kategorien 'superdatamaskin', og slike stormaskiner kan blant annet brukes til å knekke krypteringsalgoritmer, og er derfor underlagt restriksjoner.

Den nye Playstation-konsollen har så gode spesifikasjoner at den kan dra på seg eksportrestriksjoner. Spillkonsollen er så heftig at den muligens havner i kategorien 'superdatamaskin', og slike stormaskiner kan blant annet brukes til å knekke krypteringsalgoritmer, og er derfor underlagt restriksjoner.

Den Japanske regjering skal undersøke om de vil legge eksportrestriksjoner på Sonys Playstation 2 på grunn av det nye minnekortet, melder VG på nettet. Konsollen har vært i butikkene i Japan i tre dager, og de første eksemplarene er allerede i Norge.

Selskapet advarer også mot at strømstyrken er forskjellig mellom Japan, Europa og USA, slik at det er farlig å plugge den nye maskinen i veggen uten en adapter.

Det har tidligere vært spekulasjoner om PS2s prossessor er 'for rask' til å eksporteres fritt, men dette sier ikke Sonys talskvinne Yuko Takano noe om.

Prosessoren, kalt The Emotion Engine klarer ifølge eksperter digi.no har vært i kontakt med hele 6,2 Gigaflops ( flops står for floating point operations per second, altså flyttallsoperasjoner per sekund), noe som er raskere enn alle andre forbrukermaskiner på markedet.

Apples nyeste maskin G4, klarer én Gigaflops, og er ifølge Apple dobbelt så rask som Intels Pentium III 800 MHz-prosessor. Dette førte til at G4-maskinene ble klassifisert som 'superdatamaskiner' og ble stoppet fra å nå Kina, samt at de kom forsinket til Norge etter lansering ifjor.

Jo flere flyttallsoperasjoner per sekund en maskin kan gjøre, desto enklere er det for eksempel å knekke krypteringsalgoritmer som beskytter digitalt lagrede dokumenter, og derfor finnes det regler for hvem som skal få lov å kjøpe slikt utstyr.

Stormaskiner er også svært så praktisk for den som skal gjennomføre store militære operasjoner eller omfattende våpensimulering.Apple G4 klassifisert som "farlig våpen"


Det er organisasjonen Wassenaar som koordinerer de internasjonale avtalene om eksportkontroll for varer som kan brukes som våpen.

Gjennom informasjonsutveksling og overvåkning setter de ned politisk bindende avtaler for medlemslandene, og Japan er et av dem.

Medlemslandene kan da selv bestemme om et produkt skal underlegges restriksjoner, men hverken Wassenaars hovedkvarter i Nederland eller Handels- og Næringsdepartementet hadde noen formening om den nye Playstation-konsollen kunne komme inn under gjeldende regler:

- Det vil komme an på om den faller innenfor definisjonen av hva en 'digital datamaskin' er, sier spesialrådgiver i Utenriksdepartementet Harald Schiøtz til digi.no.

Det er likevel klart at om PS2 kan defineres som datamaskin så kan den komme innenfor Wassenaar-avtalens retningslinjer om hva slags utstyr som krever restriksjoner.

Avtalen, som ble oppdatert 3 desember 1999, krever at alt datautstyr med "sammensatt teoretisk ytelse" (CTP) høyere enn 6.500 Mtops - millioner teoretiske operasjoner per sekund - skal vurderes for lisensrestriksjoner.

En Apple Mac G4 med sine én Gigaflops ligger på 3,200 Mtops. Litt ukvalifisert gjetning tilsier da at PS2 med sine 6,2 Gigaflops godt kan ligge i grenseland for det som aksepteres.

Det er flyttallsenheten (FPU) i prosessoren som er ekstremt rask, altså den delen som omhandler grafikken. Det anslås imidlertid at resten av prosessoren er for treg til noenslags kryptografi-knekking.

Eksperter digi.no har snakket med mener spillkonsollen faller utenfor definisjonen av datamaskin, da det hverken finnes kompilatorer eller utviklingsverktøy for boksen..

En Japansk versjon av Playstation 2 med adapter skal etter planen komme til Norge i midten av mars, via direkteimport. Egmont, som har den offisielle distribusjonen av Playstation i Norge håper å selge den norske versjonen i oktober.SmartShopper påberoper seg eksklusivitet
PlayStation 2 liker ikke alle gamle spill

Til toppen