PlayStation fortsatt størst i Norge

Norsk spill- og multimedia-leverandørforenings oversikt over omsetningen av spill- og referanseprodukter viser at PlayStation såvidt er størst innen de tre plattform-grupperingene foreningen opererer med.

Norsk spill- og multimedia-leverandørforenings oversikt over omsetningen av spill- og referanseprodukter viser at PlayStation såvidt er størst innen de tre plattform-grupperingene foreningen opererer med.

Norsk Spill- og Multimedia-leverandørforening (NSM) presenterte nylig samlede tall for spill- og referanseprodukter i Norge i 1998. Dette er første gangen slike tall blir lagt fram i Norge. Ifølge Faro Journalen vil tallene i fremtiden måles og presenteres kvartalsvis.

Omsetningen av spill- og referanseprodukter var i 1998 på 380 millioner kroner fra grossist. Til sammen ble det solgt 1,4 millioner produkter inn til butikk.

Foreningen opererer med tre ulike hovedplattformer for produktene, PC/Mac, PlayStation og Nintendo 64. Produktene for PC og Mac er så delt inn i to kategorier, spill/underholdning og referanse/opplæring/oppslagsverk.

Av de tre ulike kategoriene var omsetningen innen PlayStation-kategorien størst. Distributørene solgte i 1998 omtrent 490.000 PlayStation-produkter for til sammen 111 millioner kroner. I antall solgte produkter er det derimot spill og underholdning som går av med seieren. Nesten 569.000 produkter ble solgt i fjor. Men omsetningen var likevel noe lavere enn for PlayStation-produktene, kun 109 millioner.

Det ble i fjor solgt omtrent 177.000 referanseproduktene for PC og Mac. Omsetningen i antall kroner var noe over 42 millioner kroner.

Minst av kategoriene var Nintendo 64. Netto omsetning fra distributør var i 1998 omtrent 76 millioner. Antallet solgte produkter var omtrent 198.000.

Totalt salg over disk anslås til å være 600 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Formannen for NSM, Asgeir Hartviksen fra Electronic Arts, sier til Faro Journalen at fordi dette var første gang distributørene har gjort en slik oppsummering, er ikke veksten i markedet blitt dokumentert. Men han mener at 1998 var generelt sett et sterkt år med vekst innenfor alle de tre plattformene. Årsaken til dette skal være en vekst i maskinvarebasene.

Selskapene som er medlemmer i NSM er BJ Electronics Software, Bonnier Multimedia, DHE Norge, Electronic Arts Norge, Egmont Entertainment, Funsoft, IQ Media, Kunnskapsforlaget, Multimedia Norden og Unsaco. Av de norske distributørene er det kun Microsoft Norge som ikke er med i samarbeidet.

Foreningen anslår ifølge Faro Journalen at medlemsmassen dekker 90 til 95 prosent av spillmarkedet.

Til toppen