Playstation overtar for Windows?

Mens Bill Gates skriver i Newsweek at han satser Microsofts framtid på at PC-en skal bestå, beskriver hans advokater en annen verden, der Internett-portaler, spillmaskiner og trådløse Internett-terminaler utgjør en alvorlig trussel mot Windows.

Mens Bill Gates skriver i Newsweek at han satser Microsofts framtid på at PC-en skal bestå, beskriver hans advokater en annen verden, der Internett-portaler, spillmaskiner og trådløse Internett-terminaler utgjør en alvorlig trussel mot Windows.

Dagens vitne i monopolsaken mot Microsoft, økonomiprofessor Franklin Fisher ved MIT, ble avkrevet synspunkter på en rekke felter utenfor hans kompetanseområde da Microsofts advokater skulle avhøre ham.

Fishers hovedpoeng er at det ikke er tegn på noen reell utfordrer til Windows innen operativsystemer til PC-er, og at Microsoft har oppnådd et monopol gjennom en rekke brudd på antitrustlovene.

Fisher argumenterte for at America Onlines overtakelse av Netscape var motivert, ikke av noe ønske om å konkurrere med Windows, siden Netscape i praksis hadde tapt nettleserkrigen, men av et behov for å sikre seg Netscapes Internett-portal. Det er i ettertid ikke kommet utspill fra AOL som skulle tyde på noe annet. AOL har ikke en gang avsverget Internet Explorer som standard nettleser til sine abonnenter.

I retten trakk Microsoft-advokat Michael Lacovara fram interne AOL-dokumenter fra i fjor høst, altså før oppkjøpet, der det blant annet drøftes en mulig utvidelse av nettleserkonseptet til en alternativ PC-plattform, og utviklingen av en AOL-PC uten Microsoft-programvare overhodet. Dokumentene er fortsatt forseglet, og er bare kjent gjennom utdragene Microsoft presenterte for retten i går. Fisher sa han hadde ikke forutsetninger for å vurdere slikt. Lacovaras vedvarende spørsmålsrekke ble avbrutt av dommeren, som sa at spørsmål om dokumentenes betydning først og fremst måtte stilles til representanter for AOL, Sun og Netscape, altså partnerne som eventuelt skulle realisere ideene. Uten slike kommentarer, mente dommeren, framstår dokumentene som "forvirrende" og "kryptiske". Dessuten er de datert fra i fjor høst, og er kanskje ikke representative for annet enn ønsketenkning, sa dommeren.

Fisher ble også angrepet fordi han er styreleder i et konsulentselskap med kunder som kan antas å følge opp en eventuell seier for myndighetene i denne rettssaken, med egne søksmål mot Microsoft. Fisher forklarte at han de siste månedene har skjermet seg mot alt som har med slike kunder å gjøre. Myndighetenes advokat, David Boies, sa etter rettsmøtet at Microsofts eget økonomivitne, Fishers MIT-kollega og tidligere elev Richard Schmalensee, hadde et tilsvarende engasjement i et konsulentselskap med kunder i Microsoft-leiren som han ikke har skjermet seg mot - og at det ikke er noen grunn til å tro at noen av professorenes vitnemål svekkes av slike forhold.

Lacovara trakk fram muligheten for at for eksempel Sonys kraftige PlayStation utvikler seg til en konkurrerende PC-plattform, i likhet med den pågående bølgen av små trådløse enheter med tilknytning til Internett og en rekke databehandlingsegenskaper. Fisher svarte at han ikke hadde gjort slike vurderinger, siden monopolsituasjonen gjelder operativsystemer for PC-er. Han viste til Bill Gates' artikkel i Newsweek (datert 24. mai i år), der Microsofts formann avviser muligheten for at PC-en vil bukke under for slike apparater. Gates skriver at det er et årlig ritual å spå PC-ens fall. Trass i det selges det stadig flere PC-er, i år nesten like mange som fargefjernsynsapparater verden over.

Til toppen