Playstation vil fremdeles være "sjefen"

Microsofts X-box vil neppe true Playstation på et par år.

Ifølge tjenesten News.com vil det være lite å hente ved å kjøpe Microsofts X-box når den lanseres til høsten.

Selv om spillkonsollen har en enorm kapasitet i forhold til alle andre på markedet, vil den ikke kunne klare å konkurrere med Sonys Playstation før etter to år i salg - den vil nemlig ikke få nettverksmuligheter med det første. Sony, på sin side, forventes å lansere en Internett-tjeneste innen en måned.

Begrunnelsen for å vente er at spillprodusentene vil bygge opp en brukerbase før de er villige til å gå over til denne typen utvikling.

Såkalte multiplayer-spill, der flere spiller mot hverandre over nettverk, er den raskest voksende delen av videospill-industrien. Sonys Everquest, et rollespill over Internett,har opptil 80.000 simultane brukere, og har så mange som 330.000 brukere som betaler opptil $10 hver måned.

Microsoft planlegger å lansere en tjeneste for nettverksspill omtrent to år etter lanseringen av X-box. Dette vil i første omgang skje i Japan, antakeligvis fordi dette er et ettertraktet test-marked for teknologiprodukter. Hvis det ikke slår an i dette markedet er det små muligheter for at vi vil se noe til disse spillene i resten av verden. Hvor lenge en slik testperiode vil vare, og hvor lang tid det eventuelt vil ta før vi ser slike muligheter i resten av verden, spesielt i Norge, vil i beste fall kun være gjetting.

Det er ifølge News.com planlagt å ha hele 18 spille klare ved X-box-lanseringen i Japan, nesten dobbelt så mange som Sony hadde ved sin Playstation-lansering.

Til toppen