Playstation vil fremme IPv6

IPv6 tilbyr det nødvendige adressetallet for fremtidens Internett, men overgangen går tregt. - Mobiltjenester og spill vil framskynde utviklingen, tror IETF-formann Harald Alvestrand.

IPv6 tilbyr det nødvendige adressetallet for fremtidens Internett, men overgangen går tregt. - Mobiltjenester og spill vil framskynde utviklingen, tror IETF-formann Harald Alvestrand.

IPv6 står for versjon 6 av Internett-protokollen. I motsetning til dagens versjon 4, tilbyr den mer enn nok Internett-adresser for årene framover. Dette er nødvendig i en verden der forestillingene om Internett-adresserbare lysbrytere, kjøleskap, mobiltelefoner og så videre, er i ferd med å få virkelig sving på fantasiene.

IPv6 har sitt eget IPv6 Forum, og er samtidig et viktig ansvarsområde for Internet Engineering Task Force (IETF), der nordmannen Harald Tveit Alvestrand nettopp har tatt på seg formannsvervet.
Les også LEGG INN LENKE TIL DAGENS ALVESTRAND INTERVJU

Alvestrand forklarer den trege overgangen fra IPv4 til IPv6 med størrelsen på markedet.

- Alle store markeder er også trege. De som i dag selger IPv4, ser ingen grunn til å skifte. Derfor forventer vi nye applikasjoner og tjenester som tar det i bruk. Det er for eksempel viktig for utviklingen at Sony kjører sin spillkonsoll Playstation over IPv6 i stedet for IPv4.

På utstyrssiden er ikke IPv6 noe problem.

- Du kan laste ned IPv6 drivere fra Microsoft. I Windows XP vil de leveres som del av standardpakken. Alle nyere Cisco-rutere kan rute IPv6-pakker. Det som mangler er applikasjoner og infrastruktur. Applikasjoner krever ikke mye arbeid for å oppgraderes. I store programsystemer er det ofte snakk om bare noen få kodelinjer som må endres.

IPv6 er implementert i flere lukkede nettverk. Det er også mulig å kjøre IPv6 pakket inn i IPv4.

- Hvis leverandøren din gir deg denne muligheten, kan du tildele IPv6-adresser til alle apparatene du ønsker, og samtidig ha full tilgang til det øvrige internettet.

Overgangen er altså ikke et teknologisk problem. Det dreier seg mer om å få til en situasjon der nye populære tjenester øker presset for å oppgradere infrastrukturen.

- Jeg tror IPv6 kommer først på mobilnettet og i forbindelse med spill, eller mer generelt på ting som folk ønsker å gjøre og som ikke har vært gjort før.

Bortsett fra naturlig treghet, er det ingenting som berettiger å tviholde på IPv4. Alvestrand peker på en forenkling som IPv6 medfører.

- Alt nettutstyr får sin faste IP-adresse. Det er ikke nødvendig med lokale adresser og adresseoversettere, som man må ty til med IPv4.

Den som kjenner IPv4 vil fort kunne beherske IPv6.

- Utenom adressemengden er IPv4 og IPv6 veldig like. Den som kan IPv4 vil kjenne seg igjen i IPv6, og det er lite nytt å lære.

Det har vært stilt spørsmålstegn ved sikkerhet og personvern i forhold til IPv6.

- IPv6 påbyr en sikkerhetsimplementering. Det åpner for bedre sikkerhet enn under IPv4 der det er en stor installert base som står uten sikkerhet. Det har vært arbeidet med metoder for å omgå de personvern-spørsmålene som er reist, blant annet muligheten til å kjenne igjen et nettkort på måten pakkene sendes på. Det er utgitt en beskrivelse av dette, med anvisning om hvordan det kan omgås.

Til toppen