Pleiearbeidere får gratis nettutdanning

Oslo kommune vil ha slutt på ufaglærte pleie- og omsorgsarbeidere, og lar nettet ta jobben.

Oslo kommune vil ha slutt på ufaglærte pleie- og omsorgsarbeidere, og lar nettet ta jobben.

Et stort antall av ansatte i Oslo kommune som jobber innen pleie og omsorg har ikke formell utdannelse.

Nå vil Oslo kommune med støtte fra departementene heve kompetansen ved å tilby gratis hjelpepleierutdanning på nett, skriver Aftenposten Aften.

Opplegget er toårig og skal komme i gang fra høsten. Deltagerne vil avlegge eksamen som privatister.

Det har ikke lykkes digi.no å få en kommentar fra Oslo kommune om programvare som skal brukes, men det vil utvilsomt bli en utfordring.

Målgruppen av pleiearbeidere er ofte voksne kvinner med liten digital kompetanse. I tillegg har flere av de ansatte flyktning- og innvandrerbakgrunn.

Kravet for å bli tatt opp som student er fem års jobberfaring for dem som mangler allmennfag fra grunnkurs og videregående kurs, og to år hvis de har disse fagene.

Til toppen