Plextor lanserer verdens raskeste utvendige CD-brenner

Fra september tilbyr Plextor verdens raskeste eksterne CD-RW - med automatisk tilpasning av hastighet til CD-skivens kvalitet.

Modellen PlexWriter 48/24/48U supplerer en tilsvarende innbyggingsutgave som allerede er på markedet. Grensesnittet er USB 2.0.

Skrivehastigheten kan nå 48x, en hastighet Plextor mener er den maksimale for praktisk bruk. CD-brennere starter normalt på lavere hastigheter, og øker etter hvert som brenningen når skivens ytterkant. Tallet på bytes per rille økes etter hvert som skrivehastigheten økes. En økning av makshastigheten utover 48x vil ikke være merkbar for de fleste brukerne.

Les også

Men 48x er ikke standard makshastighet. Plextor har valgt å levere sine raskeste brennere med standard toppfart 40x, og tilbyr en egen funksjon ("SpeedRead") der brukeren selv kan øke til 48x.

I presentasjonen av den nye brenneren begrunnes dette slik, av salgs- og markedssjef Patrick Peeters:

- For de fleste er 40x en perfekt miks av hastighet og kvalitet, men det finnes et fåtall brukere som behøver 48x. Ved å øke hastigheten fra 40x til 48x øker mulighetene for feilskrivinger og i enkelte tilfeller, dersom CD-platene er av dårlig kvalitet eller har riper, kan platene eksplodere i brenneren. For å unngå denne faren har vi forsterket fronten, og så vidt vi vet er vi den eneste produsenten som har gjort det.

Brenneren har flere funksjoner for å øke kvaliteten på brenningen. Blant disse er noe leverandøren kaller "Plextor Optimised Writing Error Reduction Control" eller "PowerRec II", som "automatisk kontrollerer kvaliteten på CD-platen og velger den optimale brennerhastigheten, noe som alltid gir best resultat". Godt å vite hvis du har tendens til å kjøpe tomme CD-plater på litt for billig salg.

Listepris eks mva er 1.895 kroner, med levering fra september.

Til toppen