Pluss fem ble minus fem millioner

New Media Science legger i dag frem stygge tall for konsernet i 1998. I løpet av fire måneder har et estimert overskudd på fem millioner ved fusjonsinngåelsen med Digital Hverdag, blitt snudd til et driftsresultat på minus 4,9 millioner kroner.

New Media Science legger i dag frem stygge tall for konsernet i 1998. I løpet av fire måneder har et estimert overskudd på fem millioner ved fusjonsinngåelsen med Digital Hverdag, blitt snudd til et driftsresultat på minus 4,9 millioner kroner.

Hadde webkonsulentdelen i de to fusjonerte selskapene vært skilt ut i et eget selskap, hadde det gått i pluss. Årsresultatet til Digital Hverdag var i fjor på 1,58 millioner kroner, og selskapet har regnet ut at New Media Science såvidt gikk i pluss med fattigslige 420.000 kroner på konsulentsiden.

Det er likevel all den andre virksomheten i NMS-konsernet, pluss engangskostnadene i forbindelse med fusjonen, som har kostet mer enn noen hadde drømt om. I stedet for det estimerte plussresultatet på fem millioner i det nyfusjonerte selskapet, som ble lagt fram da intensjonavtalen ble skrevet under i oktober, har tallene blitt røde og stygge med et driftsresultat på minus 4,9 for konsernet og et årsresultat på minus 4,5. Årsomsetningen er på 42,9 millioner kroner.

Det er først og fremst datterselskapene til NMS som har sviktet og selskapet skriver i en pressemelding at det er "spesielt fokusert på verdien av prosjekter, kundefordringer og produktsatsingene i regi av selskapets datterselskaper".

Disse selskapene innbefatter spillselskapet EyeOne, der NMS eier 70 prosent, MediaGuiden (25 prosent) og det nå nedlagte annonseselskapet Media Online pluss New Media Office som er solgt.

NMS og administrerende direktør Bente Sollid, som har tatt over merkevaren New Media Science etter Erling Maartmann-Moe, har valgt å nedskrive verdiene betydelig slik at driftresultatet er belastet ekstraordinært både med reelle tap og avsetninger for sannsynlige tap. I tillegg er alle fusjonskostnadene belastet regnskapet for 1998.

Det er første gang New Media Science ser rødt i regnskapet. I fjor fikk konserndelen et resultat før skatt på 2,7 millioner, i 1996 ble det 3,82 millioner og oppstartsåret 1995, som ikke var fullt driftsår, med 2,2 millioner kroner pluss.

New Media Science foreløpige regnskapstall (alle tall i millioner kroner):

New Media Science (konsern - Omsetning Driftsresultat Årsresultat
inkludert datterselskaper) 42,9 -4,9 -4,5
New Media Science ASA 41 -4,3 -3,8
Til toppen