Plutselig blir det 4G på toget

Men usikkert om NSB følger opp.

Plutselig blir det 4G på toget
Neste år oppgraderes den første togstrekningen til 4G, men det er usikkert om NSB klarer å henge med på den teknologiske utviklingen. Bilde: Espen Zachariassen

Neste år skal Telenor bygge ut 4G på problemstrekninger langs Østfoldbanen.

Også E6 i det samme området skal få en oppgradering.

Samtidig foretar selskapet analyser av tilsvarende prosjekter mellom Oslo og Tønsberg og mellom Oslo og Hamar.

Dødt

I lang tid har både passasjerer og lokale myndigheter etterlyst bedre dekning mellom hovedstaden og Østfoldbyene.

Flere steder er det dødt, mens det aller meste har 2G-dekning eller bare taleforbindelse.

Nødropene har ikke ført til konkret respons, før nå.

En medvirkende årsak er at dette er trafikktunge strekninger med mulighet for å tjene gode penger.

– Kunden skal ha godt mobilnett på offentlig kommunikasjon inn og ut av de store byene, og nå tar vi for oss de mest trafikkerte strekingene inn og ut av Oslo. Her finner vi flest reisende på Østfoldbanen, forklarer dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Den samme strategien ligger bak spleiselaget på t-banen i Oslo.

30 millioner

Selskapets egen analyse viser at det er behov for å investere mellom 20 og 30 millioner kroner i dette første prosjektet.

Det inkluderer deler av E6 og en sentral fylkesvei, som begge delvis kan dra nytte av nye basestasjoner langs jernbanen.

Langs linjen er behovet mellom fem og 10 nye basestasjoner. I tillegg må mellom 10 og 15 basestasjoner oppgraderes.

På E6 er det behov for én eller to nye basestasjoner og oppgradering av 15.

I tillegg byr et par tunneler på litt hodebry.

– I Nordbytunnelen skytes 4G-signaler inn, men de svekkes raskt innover i løpet. Det betyr dårlig kapasitet når to av tre passasjerer på pendlerbussene bruker nettbrett om bord, illustrerer Amundsen.

Ellers er E6 en teknisk grei utfordring. Jernbanen er mer krevende, med flere tuneller og skjæringer i terrenget.

Les også litt om 5G.

Nye frekvenser

I hovedsak er det snakk om opprusting til 4G, men noen strekninger må klare seg med 3G.

Dette blir det første store prosjektet for Telenor med «det nye» mobile bredbåndsnettet på 800 MHz-båndet.

Frekvensene ble ledige etter at tv-kringkasting ble digitalisert, og mobilselskapene kjempet om ressursene i en auksjon på tampen av 2012.

Ikke 20 Mbit/s

– Vi vurderer i hvilken grad vi også skal bruke frekvenser i 1800 MHz-båndet. Det betyr bedre kapasitet, men også tettere utbygging av basestasjoner - som koster mer, sier dekningsdirektøren.

Fasit blir trolig å fylle på med 1800 MHz der det svarer seg.

– Men vi kommer ikke til å satse på at alle skal få mulighet til å streame med 20 Mbit/s, understreker Amundsen.

Det skal uansett ikke så mye til for å merke et løft: Flere steder er uten mobil bredbåndsdekning.

Tidkrevende avtaler

Målet er å gjøre det meste i 2015. Selskapet våger likevel ikke å love at alt går på skinner.

Erfaringene til Telenor tilsier at det kan ta lang tid å få i havn avtaler med grunneiere som skal ha basestasjoner på sin eiendom.

Les også: Utsikten ingen vil ha

NSB uten 4G

NSB har wifi om bord, der mobile bredbåndssignaler hentes fra blant annet Telenors nett.

Signalene formidles med repeatere som i dag ikke takler 4G.

Dermed vil ikke togsurfere på wifi dra nytte av oppgraderingene.

Og NSB vet ikke om utstyret kommer til å bli byttet ut.

– Telenor og NSB er i dialog om oppgradering av repeatere i forbindelse med utbyggingen. I NSB er det ikke fattet beslutning, men jeg vet at vi jobber med å lage et beslutningsgrunnlag for NSBs ledelse i denne saken, er hva kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby kan røpe så langt.

For Telenor kan det bety bedre butikk:

Flere reisende kobler seg på direkte og bruker av egen datakvote.

Les også: Apple fikser iMessage-floke