Pocket LOOX har integrert WLAN

Den nye PDA-en til Fujitsu Siemens tilbyr integrert WLAN og Bluetooth. Men markedet er stadig labert.

Den nye PDA-en til Fujitsu Siemens tilbyr integrert WLAN og Bluetooth. Men markedet er stadig labert.

Den nye Pocket LOOX 610 fra Fujitsu Siemens er naturlig videreføring av selskapets eksisterende produkt med tallverdi 600. Den har forgjengerens modulære oppbygging, med flere kortminneutvidelsesmuligheter. Et internt nødbatteri gjør at man kan bytte primærbatteri uten å miste data. Det kraftigste primærbatteriet skal gi apparatet opptil ett døgns kontinuerlig drift.

Skjermen er større, og sidebelysningen er erstattet av bakgrunnsbelysning. Begge medvirker til bedre lesbarhet, særlig utendørs.

Den lille antennen brukes av både Bluetooth og WLAN. Apparatet kommer i to utgaver, en med bare Bluetooth, og en med både Bluetooth og trådløst nett. Et eget kort i CF-format kan gi GSM-telefoni, det fordrer egen ørepropp.

Systembussen har fått løftet frekvensen til 200 MHz, og er bedre tilpasset hastigheten til prosessoren. Brukeropplevelsen er høyere ytelse og jevnere gang i applikasjoner og funksjoner. Det nye operativsystemet, "Microsoft Windows Mobile Software 2003 for Pocket PC" gir også bedre stabilitet. Av medfølgende applikasjoner utenom de som er standard for alle PDA-er, kan nevnes et program som lar deg veksle mellom breddeformat og høydeformat på skjermen – det gjør det vesentlig enklere å lese vanlige nettsider over WLAN-forbindelsen – lesere for PowerPoint- og andre Office-formater, filkryptering, Bluetooth-håndtering og VPN-klient. Minnet er organisert slik at 25 MB er beskyttet mot strømstans, til bruk for sikkerhetskopiering eller sikker lagring av spesielle dokumenter.

Apparatet vil kunne fås gjennom detaljistkanaler, selv om forbrukermarkedet for PDA-er har falt sammen.

– Det vi selger til, er prosjekter for bedrifter som vil ta hånd om fartende medarbeidere, forklarer markedssjef Andreas Tollefsen i Fujitsu Siemens Norge. – Mange av de første PDA-brukerne ser nå ut til å ha gått over til avanserte mobiltelefoner med innebygget PDA-funksjonalitet.

Tollefsen mener totalmarkedet i Norge har falt fra 85.000 enheter til i overkant av 50.000.

– Jeg tror markedet vil vokse igjen når flere bedrifter innser fordelen ved å sette PDA-er i system. Så lenge det er opptil den enkelte å kjøpe nær sagt hva som helst av plattformer og funksjonalitet, vil ikke bedriftene kunne realisere potensialet som ligger i regulert tilgang til interne applikasjoner for ulike typer medarbeidere.

Ellers viser Tollefsen også fram Fujitsu Siemens' variant av trådløse tastatur og mus. Kanalinndeling og ID-håndtering sikrer mot at signalene slår ned i kollegaenes maskiner, også i miljøer der folk sitter svært tett.

Til toppen