Pocket PC med permanent mobilt Internett

Trium Mondo kommer til Europa i dette kvartalet. Det er en Pocket PC med innebygget GSM og GPRS for tale og data - samt MP3-spiller.

Trium Mondo kommer til Europa i dette kvartalet. Det er en Pocket PC med innebygget GSM og GPRS for tale og data - samt MP3-spiller.

Trium er mobiltelefonmerket til japanske Mitsubishi Electric. Det selges i alle EU-land unntatt Hellas. Mondo er årets flaggskipprodukt fra Trium, en kombinert hånd-PC etter Microsofts Pocket PC-standard, mobiltelefon tilrettelagt for både GSM 900/1800 og GPRS, samt MP3-spiller og e-bokleser gjennom den innebygde applikasjonen Microsoft Reader.

Fordi den først og fremst er en hånd-PC, svarer ikke Mondo til den Microsoft-spesifiserte "smart phone" Stinger. Denne betraktes som en mobiltelefon med avtalebok, mens datakraften og applikasjonene som er nedfelt i Mondo gjør den til en hånd-PC, selv om du også kan bruke den til å ringe med.

Mondo drives av en ikke nærmere spesifisert Intel-prosessor i 166 MHz. Den leveres med "pocket" utgaver av Microsoft Outlook, Word, Internet Explorer og Excel, i tillegg til Windows Media Player (MP3-spiller) og Microsoft Reader (e-bokleser). Outlook tilbyr de vanlige funksjonene e-post, avtalebok og kontaktliste, og er tilrettelagt slik at du ringer ved å slå opp et navn i adresselisten og klikke på det. Det er også mulig å sende og motta SMS-meldinger og faks, og gjøre korte opptak av tale.

Med GPRS - en løsning som sender IP-pakker direkte over GSM - får Mondo permanent tilgang til Internett i en hastighet på høyde med dagens analoge modemer. Det er ennå uklart hva slags tjenester som vil tilrettelegges for hånd-PC-er med denne formen for trådløs Internett-tilgang. Mondo leveres med Microsoft Pocket Street, slik at det er forberedt på GPRS-formidlede karttjenester.

Bedrifter vil kunne overføre Windows CE-applikasjoner til Mondo, og berike dem i henhold til den raskere nettaksessen på datasiden.

Skjermen er trykkfølsom, og formidler 16 gråtoner. Batteriene skal holde liv i apparatet i inntil 100 timer, med inntil 2,5 timers samtaletid.

Prisen er ikke fastlagt. Tilsvarende apparater fra Sagem og Handspring koster i størrelsesorden 8000 kroner. Prosjekter for å kombinere Palm med mobiltelefon er også på gang.

Til toppen