Poengsystem avgjør Frankrikes UMTS-tildeling

Den franske regjeringen har kunngjort 14 kriterier som vil avgjøre tildelingen av fire UMTS-lisenser. Kriteriene vektlegges ulikt, med til sammen 500 poeng.

De fire viktigste kriteriene teller 325 av de 500 poengene, og vil bli avgjørende i tilfellet to eller flere konkurrenter skulle havne på samme poengsum. Disse er "prosjektets sammenheng og troverdighet" (100 poeng), "omfang og hastighet i utleggingen av nettverket" (100 poeng), "forretningsplanens sammenheng og troverdighet" (75 poeng) og "tjenestetilbudet (50 poeng).

Andre kriterier er knyttet til teknologisk fornyelse, multimediatjenester, arbeidsplasser, investeringer, brukertilpasning, bidrag til markedsutviklingen til beste for hele samfunnet, optimal bruk av tilgjengelige frekvenser og respekt for miljøet.

Dekningsgraden, målt i prosent av befolkningen, må innen to år være minst 25 prosent for tale og 20 prosent for datatjenester. Innen åtte år er kravene henholdsvis 80 og 60 prosent.

Hver av de fire lisensene vil koste 32,5 milliarder francs, slik at statskassen håver inn 130 milliarder francs, eller rundt 20 milliarder euro (160 milliarder kroner), mot 50 milliarder euro som den tyske statskassen tjener etter sin auksjon. I forhold til befolkningsgrunnlaget er den franske lisensavgiften langt større enn den norske på fire ganger 200 millioner kroner. Halvparten av den franske avgiften skal betales i løpet av de første to årene, resten skal fordeles fram til 2015. Sammenliknet med Tyskland, der hele avgiften skal innbetales innen to uker.

Begrunnelsen for såkalt skjønnhetskonkurranse i stedet for auksjon er dels politisk, dels økonomisk. UMTS skal være lønnsomt for operatørene. Det betyr at tjenestene vil være dyrere i Tyskland og Storbritannia enn i Frankrike og Norge. Den franske industriministeren Christian Pierret pekte fredag på at skjønnhetskonkurransen gjør det mulig å underlegge lisenstildelingen samfunnsmessige kriterier.

Frankrike har i dag tre mobiloperatører, som hver ventes å vinne en UMTS-lisens: France Telecom, Cegetel (Vivendi) og Bouygues Telecom, selv om intet formelt sett kan tas for gitt. Det vil bli hard konkurranse om den fjerde lisensen, der minst tre sterke kandidater har meldt seg: Suez Lyonnaise des Eaux i partnerskap med Telefonica (Suez Lyonnaise tapte i sin tid da de franske GSM-lisensene ble utlyst), Deutsche Telekom, og alliansen mellom KPN, NTT DoCoMo og Hutchison Whampoa.

Les om UMTS-tildelingene i Tyskland, Sverige og Norge:


Budrundene var "økonomisk galskap"
Tysk UMTS-auksjon stoppet på 409 milliarder kroner
Schibsted vil ha UMTS i Sverige
Tysk UMTS-auksjon enda mer innbringende enn britenes
Orange og Enitel ligger best an
Store forskjeller peker ut UMTS-vinnere

Til toppen