Polen punkterte EUs patentdirektiv

Polen sier nei og stopper den omstridte muligheten til å patentere programvare.

Polen sier nei og stopper den omstridte muligheten til å patentere programvare.

EU-striden om hvorvidt man skal kunne ta patent på programvare, fikk en dramatisk vending i går da Polen kunngjorde sitt endelige standpunkt. Polens regjering informerte EUs ministerråd at det ikke kan godta vedtaket fra 18. mai i år der rådet avviste EU-parlamentets vedtak og i stedet gikk inn for en patentordning etter amerikansk mønster.

    Les også:

I mai avsto Polen fra å stemme fordi de daværende voteringsreglene innebar at landets standpunkt ikke ville spilt noen rolle fra eller til i forhold til flertallet bak vedtaket. Nå er det innført nye voteringsregler som gir Polens standpunkt større vekt. Den polske regjeringen tok dette til følge og bestemte seg for å ta standpunkt til saken.

Ifølge det tyske nettmagasinet Heise.de har den polske regjeringen kunngjort sitt endelige vedtak i form av en erklæring som også er lagt ut på regjeringens nettsted. Der heter det at Polen ikke kan støtte utkastet som ministerrådet vedtok i mai, og at selv om landet er tilhenger av «klare regler», kan det ikke godta en ordning som gjør det mulig å ta patent på programvare.

Antipatentkampanjen NoSoftwarePatents.com har regnet ut at det dermed ikke lenger er flertall i ministerrådet bak patentvedtaket, og at det følgelig må revideres i tråd med synspunktet som fikk flertall i EU-parlamentet i fjor høst – at det ikke bør gis anledning til å ta patent på programvare. EU-kommisjonen har stått steilt mot dette synet, og vedtaket i ministerrådet i mai skyldtes at den fikk regjeringene med på et kompromiss i tråd med sitt eget standpunkt.

Uttalelser fra tilhengere av rådets vedtak, som European Information and Communication Technology Association (EICTA), tyder på at dette er korrekt, selv om de dekker seg bak at de ikke er offisielt informert for å la være å komme med en offisiell innrømmelse.

Ifølge det britiske nettmagasinet Inquirer var saken gjenstand for grundig behandling i den polske regjeringen, med møter med blant andre patenttilhengere som Hewlett-Packard, Microsoft, Novell og Sun. Nå ser det ut til at Polen, sammen med Luxemburg, Latvia, Danmark og Italia, vil gå sammen om et nytt utkast til vedtak i ministerrådet.

Inquirer siterer denne uttalelsen til Wladyslaw Majewski, leder for Polens Internet Society: «Det betenkelige kompromisset som EUs ministerråd kom fram til i mai var den største trusselen noensinne til vår økonomiske vekst, og til vår kommunikasjonsfrihet. Ønsker fra patentsystemet og fra patentavdelingene i visse store konserner må aldri få råde over interessene til økonomien og samfunnet som helhet.»

Til toppen