Politiet etterforsker Statoil for ulovlig overvåkning

Politiadjutant Asbjørn Eritsland ved Stavanger politikammer vurderer avhør etter anmeldelsen fra Statoilansattes Fagforening.

Politiadjutant Asbjørn Eritsland ved Stavanger politikammer vurderer avhør etter anmeldelsen fra Statoilansattes Fagforening.

Politikammeret har bare hatt saken noen dager. Som arbeidskonflikt internt i Statoil har saken versert siden i fjor sommer, da fire ansatte oppdaget at sjefens elektroniske postkasse ikke var passord-beskyttet, og leste følsomme dokumenter der. Statoilansattes Fagforening (SaF) henvendte seg til Datatilsynet, og fikk i januar medhold i at Statoil brøt personregisterloven ved å bruke e-postsystemets aktivitetslogg til å identifisere de skyldige og refse dem. (Se peker til gårsdagens artikkel i digi.no.)

Utredningen fra Datatilsynet tvang Statoil til å trekke tilbake deler av refsen. Fagforeningen var ikke fornøyd, og leverte en anmeldelse til Stavanger politikammer i forrige uke. Anmeldelsen gjelder brudd på både personregisterloven og arbeidsmiljøloven. Den første direkte innrømmelsen av lovbrudd fra Statoil-ledelsens side kom, såvidt digi.no er kjent med, under gårsdagens samtale med informasjonssjef Hans-Aasmund Frisak.

I første omgang er politiadjutant Eritsland først og fremst opptatt av bruddene på personregisterloven.

- Jeg vil begynne med å ta kontakt med Datatilsynet, og vurdere videre tiltak ut fra det. Det kan bli aktuelt å innkalle til avhør. Det jeg først og fremst trenger fra Datatilsynet, er en utdypning og informasjon om liknende saker for å sette denne i perspektiv.

Eritsland er uvillig til å anslå hvor lang tid de forskjellige etappene i saken vil ta. Han har ikke mottatt noen reaksjoner fra Statoil ennå, og vet følgelig ikke hvordan selskapet stiller seg til SaFs og Datatilsynets påstand om at det har brutt bestemmelser i personregisterloven.

Saksbehandler Knut-Magnar Aanestad i Datatilsynet sier til digi.no at det er svært få tilsvarende saker som har gått så langt som til politianmeldelse.

- Statoil har vært uvanlig standhaftig, sier Aanestad.

Til toppen