Politiet får IT-slakt

«Svært kritikkverdig» sier Riksrevisjonen.

Politiet får IT-slakt
Riksrevisor Jørgen Kosmo er bekymret for sviktende IKT-sikkerhet i politiet. Bilde: Terje Pedersen, ANB / All Over Press

Oslo (NTB): Riksrevisjonen retter kritikk både mot politiet og Justisdepartementet for manglende styring. Spesielt bekymret er revisjonen for sviktende informasjonssikkerhet.

Tre år etter forrige revisjon gjenstår det ifølge Riksrevisjonen fortsatt «et betydelig arbeid» før informasjonssikkerheten i politiet og lensmannsetaten er tilfredsstillende.

Svikten er ifølge Riksrevisjonen «svært kritikkverdig».

Riksrevisjonen er dessuten kritisk til at de også i 2011 har hatt «vesentlige merknader» til Politidirektoratets regnskap – en kritikk som også ble fremsatt i 2005, 2008, 2009 og 2010.

Riksrevisjonen bemerker blant annet at «oppfølging og gjennomføring av sentrale vedtak, policyer og instrukser om informasjonssikkerhet har vært mangelfull i politidistriktene».

Riksrevisjonen er videre bekymret for at regjeringens mål om en bemanning på to polititjenestemenn for hver 1.000 innbygger innen 2020 ser ut til å bli vanskelig å nå. På landsbasis gikk den gjennomsnittlige politidekningen ned fra 2010 til 2011, selv om det for budsjettåret 2011 ble gitt øremerkede midler til ansettelse av 108 nye årsverk i politi- og lensmannsetaten, heter det i årsrevisjonen som ble lagt fram torsdag. (©NTB)

Les mer om: