Politiet har skaffet seg «lommemann-verktøy»

EMC Documentum og søk fra Fast gir politiet en helt ny hverdag, sier Thomas Heiskel i TietoEnator.

Politiet har skaffet seg «lommemann-verktøy»

EMC Documentum og søk fra Fast gir politiet en helt ny hverdag, sier Thomas Heiskel i TietoEnator.

TietoEnator har inngått kontrakt om å levere en plattform for forvaltning av informasjon til opptil 12 000 brukere i den norske justissektoren.

Plattformen omfatter Documentum-produktet fra lagringsspesialisten EMC, og søkeverktøy fra norske Fast.

Documentum er et system for å forvalte alle former for informasjon, fra vanlige skriftlige dokumenter og stillbilder – inkludert fingeravtrykk – til opptak av lyd og video. Fasts søketeknologi tillater effektive søk i formater for alle disse formene for informasjon, med metadata.

Et hovedpoeng med å legge en felles og avansert plattform til grunn for informasjonsforvaltning i justissektoren, er å løse problemet med effektiv og samtidig sikker deling av følsom informasjon mellom alle 27 norske politidistrikter og mellom domstolene.

Administrerende direktør Lars H. Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste betegner leveransen som et «paradigmeskifte for hvordan vi tenker løsningsarkitektur».

– Fra en prosjektbasert orientering, med høye vedlikeholdskostnader og informasjonssiloer spredt over hele organisasjonen, ønsket vi å standardisere på én plattform. Med EMC Documentum vil vi kunne bedre våre arbeidsprosesser på tvers av funksjonsområder, noe som blant annet vil kunne gjøre våre etterforskninger langt mer effektive. Med løsningene fra EMC og FAST får vi nå en enhetlig informasjonsarkitektur, noe som gjør at vi tar kontroll over hele verdikjeden, sier han.

Documentum brukes av politiet i flere land, og gir erfaringsmessig gode forutsetninger for å oppdage mønstre og repeterende handlinger, på tvers av geografiske og organisatoriske skiller.

Man kan anta at verktøyet ville gjort det norske politiet i stand til raskere å innse at de mange geografisk spredte tilfellene av overgrep mot unge gutter kunne skyldes en og samme person, og til å oppdage betydningen av det nå berømte overgrepet på Sotra i 1999 som førte til at «lommemannen» deretter holdt seg til helt andre landsdeler.

– Løsningen som politiet nå vil disponere, gir dem en helt ny hverdag, fastslår leder Thomas Heiskel i TietoEnator Norge, som står for leveransen. – Alle former for informasjon vil være tilgjengelig i systemet, med bevis, lydopptak av avhør og så videre. Løsningen legger opp til deling av informasjon, og til effektive søk, samtidig som det sørger for sikkerhet.

I lommemann-saken ble det i dag avslørt at politiets register ble manipulert for å gjøre det vanskelig for interne brukere å få tak i navnet til mannen bak overgrepet på Sotra i 1999. Heiskel vil ikke kommentere dette.

– Det jeg vil framheve, er at den nye løsningen har en svært avansert håndtering av metadata og sikkerhet. Samtidig med at man lagrer informasjon, angir man også hvem som skal kunne ha tilgang til den. Krever man at bare bestemte personer skal kunne se et dokument, vil systemet sørge for å håndheve denne regelen. Løsningen sporer også alle oppslag og alle endringer i materialet som er lagret. Dersom flere politidistrikter søker etter samme materiale, vil man raskt oppdage det, og kunne avklare hvorvidt det er behov for nærmere samarbeid. Eventuelle forsøk på å dekke over eller forfalske informasjon vil også kunne oppdages, sier Heiskel til digi.no.

Heiskel sier at TietoEnator har arbeidet tett mot politiet i et par år for å legge opp løsningen.

– Et viktig hensyn er at informasjon skal være tilgjengelig også når man er ute i felten. Stopper man folk i trafikken, skal man straks kunne gjøre oppslag mot systemet.

– Et annet hensyn er at systemet skal gi anledning til å følge en sak, fra overvåking og spaning til pågripelse, rettssak og ferdig dom.

Informasjonsmengden som systemet skal håndtere, er betydelig: Flere hundre millioner dokumenter og journaler er spredt over mer enn 500 servere. Justissektorens årlige produksjon av multimedia anslås til mellom 1,5 og 2,0 terabyte lyd, 4 til 5 terabyte video, og 150 til 200 gigabyte med foto. Å forvalte disse, og sørge for effektive søke, er helt essensielt for sektoren, heter det.

Til toppen