Politidirektoratet

Politiet hemmeligholder datafeil

Gir i stedet blåkopi av uttalelsen fra forrige krasj.

Politisamband, Nødnett, Tetra
Politisamband, Nødnett, Tetra (Bilde: Morten Holm, NTB scanpix)

Gir i stedet blåkopi av uttalelsen fra forrige krasj.

Politiet måtte klare seg uten viktige datasystemer i nærmere et halvt døgn. De var nødt til å bruke penn og papir.

Hendelsen mandag 18. april med et datakrasj, som strakk seg natt til tirsdagen, føyer seg inn i rekken av nedetid for etatens aldrende IT-løsninger.

Siden har digi.no forsøkt å få politidirektoratets (POD) IKT-direktør Cato Rindal i tale flere ganger. Han er en opptatt mann.

– Hendelsen blir nå evaluert og gjennomgått for å hindre lignende situasjoner, sa Rindal i en kunngjøring, da den landsdekkende tekniske feilen var utbedret dagen etterpå.

Årsaken til problemene ble vagt forklart med at «sentralt utstyr i politiets infrastruktur ble defekt etter en hendelse».

Politiets datasystemet gikk ned for telling også 27. oktober 2014. IKT-direktørens uttalelse den gangen er identisk med den han kom med for tre uker siden.

– Hendelsen blir nå evaluert og gjennomgått for å hindre lignende situasjoner, sa Rindal for halvannet år siden.

En defekt nettverkskomponent fikk skylden for halvannet år siden. Hendelsen forrige måned ble forklart med at sentralt utstyrt ble defekt etter en hendelse.

Hemmelig rapport

Hvilken lærdom de har trukket og detaljer om hva de gjør for å unngå gjentakelse har politiet valgt å legge lokk på. Dette er hemmelig.

Det er utarbeidet en rapport, men den er gradert. Den vil vi derfor ikke få innsyn i, opplyser kommunikasjonstaben i POD til digi.no.

I svaret får vi tilsendt en skriftlig uttalelse. Rindal er opptatt i møter, men vi kan sitere ham på følgende:

– Datatrøbbelet 18. april skyldtes følgesfeil i forbindelse med et strømbrudd. Det er utarbeidet en rapport i etterkant av hendelsen som vi vil bruke for å ettergå de feilene som oppsto og for å hindre at det skal skje igjen. Rapporten er gradert og vil ikke bli offentlig tilgjengelig, sier IKT-direktør Cato Rindal.

Enormt etterslep

Det er på det rene at deler av politiets datasystemer hører hjemme på skraphaugen. Utfordringene har vært kjent i mange år. Det har ikke manglet på planer om bedring, men fortsatt er ordensmakten preget av til dels antikvariske arbeidsmetoder og håpløst utdaterte IT-systemer.

– Det er dramatisk. Vi er dessverre i en situasjon hvor vi har datasystemer som delvis er eldre enn meg, fordi det har vært nedprioritert i mange år. Det er et kjempestort etterslep å ta igjen, sa justisminister Anders Anundsen (40) på NRK Kveldsnytt 19. april i år.

I samme intervju gjentok statsråden at det trengs enorme investeringer for å modernisere politiets dataløsninger.

– Politidirektoratet jobber på spreng for å klare å sikre at kapasiteten skal være oppe, og ha så høy oppetid som overhodet mulig. Men det er altså et enormt investeringsprosjekt på mange milliarder kroner, før en kan si at vi er helt i mål, sa Anundsen til NRK.

Til toppen