Politiet kan ha brutt anbudsregler

Skal ha invitert konkurrenter til anbud etter å ha forhandlet frem avtale med Questback.

Politiet kan ha brutt anbudsregler

Skal ha invitert konkurrenter til anbud etter å ha forhandlet frem avtale med Questback.

I 2006 inviterte Politidirektoratet datafirmaene Firm og EasyResearch til å delta i en anbudsrunde. Ifølge NRK hadde imidlertid direktoratet allerede fremforhandlet en avtale med Questback, hvor politidirektør Ingelin Killengreens sønn var en sentral person.

- Disse firmaene har da strengt tatt muligens blitt ført bak lyset ved at man hadde bestemt seg på forhånd. De har brukt ressurser på å delta i en konkurranse som kan ha vært avgjort på forhånd. Konsekvensen er da at de har krav på erstatning, sier advokat Robert Myhre, ekspert på offentlige anskaffelser, til NRK.

Politiet benekter at de allerede hadde inngått avtale med Questback.

- Vi hadde ikke valgt Questback på forhånd, sier Tore Lorentzen, avdelingsdirektør i Politdirektoratet, til NRK.

NRK har imidlertid tilgang på et dokument som skal vise at det allerede var inngått en avtale. Det er datert 16. desember 2005, en måned før de konkurrerende selskapene ble invitert til å delta i anbud. Der står det blant annet:

«Politidirektoratet og Questback har inngått en avtale som gir Politidistriktene samt særorganene innen politiet i norge anledning til å kjøpe Questback lisenser til en forhåndsavtalt pris.»

Ifølge NRK var brevet som ble sendt ut til hele politinorge, og som resulterte i at 22 politidistrikt og særorgan tilknyttet seg avtalen, nærmest en blåkopi av et forslag som Killengreens sønn sendte til politiet.

«Her kommer forslaget til mail du kan sende til administrasjonssjefene i de forskjellige Politidistriktene. Det er ikke nødvendig å sende noe til de distriktene/særorganene som allerede er kunder. Disse vil jeg kontakte for å fortelle dem om avtalen og hvordan de kan avregne det som allerede er innbetalt. Det er hyggelig om du sier noe om at dere anbefaler Questback………!”»

Verken Ingelin Killengreen har ønsket å kommentere saken. I et skriftlig svar til NRK skriver Lorentzen at politidirektøren ikke har vært involvert i prosessen:

Ingelin Killengreen har ikke vært involvert i valg av leverandør, eller betingelser for valg av leverandør.

Offentlige etater trenger ikke å legge ut små anskaffelser på anbud. Terskelverdien er på 200.000 kroner, og politidirektoratet sier at de først vurderte det dithen at avtalen ikke ville overskride dette beløpet. Etter at flere politidistrikt sluttet seg til avtalen, ble terskelverdien overskredet og direktoratet innrømmer overfor Riksrevisjonen at de gjorde en feilvurdering.

De skal derfor ta et initiativ for å få distriktene til å si opp avtalene, slik at det kan gjøres en ny anbudsrunde i 2008.

Her kan du lese mer om saken på NRK.no.

Til toppen