Politiet krangler om datakrim

Regjeringen varsler mer til kampen mot datakrim og vil samarbeide med FBI. Men Økokrim og landets politidistrikt krangler om hvem som skal være sjef og hva slags folk som skal etterforske hackere.

Regjeringen varsler mer til kampen mot datakrim og vil samarbeide med FBI. Men Økokrim og landets politidistrikt krangler om hvem som skal være sjef og hva slags folk som skal etterforske hackere.

Datakrim betyr spennende oppgaver og nye stillinger. Dette er trolig årsakene til at Økokrim i Oslo og landets mange politidistrikter nå krangler om hvem som skal etterforske datakriminalitet. Blant annet står striden om man skal ansette dataingeniører og kurse dem i politiarbeid eller ansette politifolk og kurse dem i data.

For datakrim blir et stadig hetere tema - i forslaget til statsbudsjettet til neste år skal Økokrim få tre nye stillinger på datakrim-bekjempelse. Regjeringen har også fått opp øyne for teamet - nylig besøkte Justisminister Odd Einar Dørum sin amerikanske kollega Janet Reno og et av emnene de diskuterte var hackere.

Dette kan være årsakene til at Inger Marie Sunde, leder for datakrim-teamet hos Økokrim i forrige uke i en artikkel i Aftenposten gikk inn for at alle datakrimsaker skulle etterforskes av hennes egen avdeling. Sunde mener at det er best å samle den avanserte kompetanse som kreves for å etterforske hackersak i Økokrim.

I dag er det slik at Økokrim kan iverksette egen etterforskning, men det er de lokale politidistriktene som i utgangspunktet har ansvaret og eventuelt ber om hjelp fra Økokrim. Politifolkene i distriktene som etterforsker datakrim rykket raskt ut og fortalte i Aftenposten neste dag at de var sterkt imot Sundes forslag om sentralisering.

Nå får de lokale politidistriktene støtte av Justisdepartementet i ressurskampen mot Økokrim.

- Vi verken utreder eller ønsker noen endring i hvordan hackersaker skal etterforskes, sier statssekretær Bjørn Solbakken til digi.no. Men Solbakken støtte Sunde på et punkt - han forteller at nyansettelsene i Økokrim blir dataingeniører, ikke politifolk slik politidistriktene vil.

Solbakken varsler en større fokus på datakriminalitet. Innbrudd på datasystemer blir blant annet en viktig del av rapporten som det såkalte Sårbarhetsutvalget, ledet av Kåre Willioch, skal legge frem til neste sommer. Rapporten skal kartlegge forskjellige typer trusler mot det norske samfunn.

Solbakken, som var sammen med Dørum på møtet med Reno, forteller at de to ministrene ble enig om at norsk politi burde innlede et samarbeid med FBI, det amerikanske rikspolititet. Under møte påpekte Dørum at Norge foreløpig ikke opplevde så mye problemer, men at vi sammenlignet med USA er langt mer sårbare. Norge har blant annet et helelektronisk bankvesen og svært mange mobiltelefoner, sa Dørum til Reno.

Norsk politi har allerede samarbeidet med FBI i noen konkrete saker, men de to ministrene foreslår at de to nå skal begynne å utveksle erfaringer og kompetanse.

Til toppen