Politiet med storstilt IT-rekruttering

45 konsulentårsverk skal erstattes med faste stillinger hos politiet, og gi en innsparing på opptil 100 millioner kroner.

Politiet med storstilt IT-rekruttering
Politiet har et tosifret antall IT-systemer i bruk i dag. Foto: Politidirektoratet

Politiet er i gang med kostnadseffektivisering. Et av områdene hvor de ser at det er potensial for effektivisering er innenfor kjøp av IT-konsulenttjenester.