Politiet skal få fullmakt til å hacke

Nederlandske lovforslag omfatter datainnbrudd, avlytting, spionvare med mer.

Politiet skal få fullmakt til å hacke
Regjeringen i Nederland vil gi politiet lisens til å hacke. Bilde: Wikimedia

Den nederlandske regjeringen har fremmet et lovforslag (pdf, 89 sider, takk til ZDnet for lenken) som tar sikte på å utvide politiets digitale verktøykasse.

Det sentrale er at politiet skal gis fullmakt til å begå datainnbrudd mot mistenktes mobiltelefoner, pc-er og servere. De skal ha rett til å installere spionvare, lese e-post og lytte til samtaler. De skal ha rett til å blokkere servere som misbrukes til å hindre tilgang til lovlige tjenester. Fullmakten er ikke begrenset til maskiner på nederlandsk jord.

Ifølge loven kan mistenkte ikke nekte å oppgi krypteringsnøkler eller passord til krypterte filer, dersom politiet mener etterforskningen krever tilgang. Nekter man, kan man dømmes til inntil tre års fengsel.

Bruk av fullmaktene må ifølge lovforslaget forhåndsgodkjennes av en domstol.

Den nederlandske regjeringen begrunner lovforslaget ved å vise til problemer politiet støter på i dag i etterforskning av barnepornografi, terrorisme, tjenestenektangrep og publisering av stjålne dokumenter.

Det vises blant annet til at det tok politiet et halvt år å dekryptere et nøkkeldokument i en pedofilisak.

Nederlandske borgerrettsgrupper mener lovforslaget går for langt og at formuleringene er for vage. De mener politiets fremste utfordring i dag ikke er mangel på fullmakt, men mangel på kompetanse til å utnytte digitale hjelpemidler.

Lovforslaget ventes å behandles av den nederlandske nasjonalforsamlingen innen nyttår.

Les mer om: