Politiet trodde ikke de kunne brenne

Datasentralen sviktet «tross alle odds», og det vil ta år å få på plass et reserveopplegg.

Politiet trodde ikke de kunne brenne

Datasentralen sviktet «tross alle odds», og det vil ta år å få på plass et reserveopplegg.

Oslo (NTB-Hilde Nordlund): Riksrevisjonen har i mange år vært kritiske til at politi- og lensmannstjenesten ikke har fullverdige reserveløsninger som kan sikre politiets datasentral. Et godt nok system er ikke på plass før 2009.

Politidirektoratet vurderte det i 2006 som lite sannsynlig at brann eller eksplosjon skulle ramme politiets datasentral, skriver tu.no.

Da strømmen gikk som følge av brannen på Oslo Sentralstasjon natt til onsdag, ble politiet flere stedet tungt rammet.

– En sånn hendelse understreker hvor viktig det er det vi har tatt opp, sier ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth i Riksrevisjonen til tu.no.

Vurdert som lite sannsynlig
Sentrum politistasjon i Oslo, som blant annet huser Norges nasjonale kommandosentral for kriser og terroranslag, var uten kommunikasjon etter brannen. Fullverdig reserveløsning er heller ikke på plass, ifølge Riksrevisjonen.

I Riksrevisjonens gjennomgang av Justisdepartementets forvaltning for 2006, står det:

«Dersom en alvorlig hendelse, som for eksempel brann eller eksplosjon, skulle ramme politiets datasentral, vil (...) store deler av politiets informasjonssystemer settes ut av drift. Ifølge departementet vurderer Politidirektoratet sannsynligheten for at en slik hendelse skulle inntreffe som svært lav, men dersom det skulle skje, er konsekvensene alvorlige.», melder tu.no.

Politidirektoratet svarer i Riksrevisjonens rapport at det arbeides med å forbedre IKT-systemet på en rekke områder, og at en rekke tiltak er gjennomført eller skal gjennomføres. En fullverdig reservedriftsløsning vil uansett ikke bli tatt i bruk før 2009, står det i Justisdepartementets redegjørelse overfor Riksrevisjonen.

Tar høyde for slike hendelser
– Det er viktig å presisere at publikum kan føle seg trygge på at politiet kan løse sine oppgaver, uavhengig av om vi har tilgang til alle politiets datasystemer eller ikke, sier politidirektør Ingelin Killengreen i en pressemelding.

Ifølge Politidirektoratet tar politiets planverk høyde for hendelser hvor viktig infrastruktur kan være rammet.

– Vi er godt rustet til å håndtere en ekstraordinær situasjon med de løsningene vi har i dag, sier Killengreen.

Politiet drifter en stor del av sine informasjonssystemer og landsdekkende datanettverk fra etatens egen datasentral.

    Les også:

Til toppen