– Politiets mobilovervåking i strid med loven

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet har bevisst unnlatt å varsle tilsynsmyndighetene når de har brukt falske basestasjoner de siste årene, skriver Aftenposten.

– Politiets mobilovervåking i strid med loven
PST og politiet har ikke varslet om når de bruker falske basestasjoner, som var en forutsetning da de utvidede tvangsmidlene ble gitt. Illustrasjonsfoto fra operasjonssentralen til Oslo Politidistrikt. Bilde: Håkon Jacobsen

Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og PST fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge. En forutsetning var at tilsynsmyndighetene skulle varsles hver gang. Det har ikke skjedd en eneste gang, skriver Aftenposten.

I et brev fra 26. november i fjor skriver PST-sjef Benedicte Bjørnland at hun mener varslingsplikten er i strid med taushetspliktbestemmelsene.

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) bekrefter i et brev til justiskomiteen på Stortinget at politiet og PST ikke har varslet om når de bruker falske basestasjoner.

I 2013 vurderte både Stortinget og Justisdepartementet forholdet til taushetsplikten før loven ble vedtatt.

Den gang konkluderte både regjeringen og de folkevalgte at taushetsplikten ikke var i strid med varslingsplikten.

Les også: IMSI-fangere har blitt brukt i årevis

Røper ikke omfang

PST lover nå at de vil finne en løsning.

– Vi har tatt initiativ til en praktisk måte å gjennomføre varslingen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Verken politiet eller PST ønsker å opplyse hvor ofte de har brukt mobilovervåkingsutstyr de siste årene.

Professor kritisk til Anundsens mobilsvar

Justisminister Anders Anundsen (Frp) garanterer ikke lenger at mobilovervåkingsutstyret som ble avdekket i Oslo før jul, ikke kan være norsk.

Forklaringen blir møtt med skepsis av professor Josef Noll.

Anundsen avviste før jul at mobilovervåkingsutstyret som Aftenposten hadde avdekket utenfor blant annet Stortinget, regjeringskontorene og statsministerboligen, kunne være norsk.

I et brev til Stortinget som Anundsen sendte for noen dager siden, sier han imidlertid noe annet. Ifølge statsråden kan funnene fra avisens undersøkelser være «ordinære basestasjoner som i en periode har fått oppjustert styrke».

– Naivt

Mer fra justisministeren: - Vi må erkjenne at vi kan bli overvåket

– Jeg stiller meg spørrende til om det er uttrykk for kunnskapsløshet eller om man ikke vet hvor man skal hente kunnskap. Det finnes gode akademiske fagmiljøer om mobilsikkerhet både i Oslo, Kjeller og Trondheim som kan bistå, sier Josef Noll, som er ekspert på mobilnett, trådløse systemer og sikkerhet, til Aftenposten.

Han mener det er naivt å tro at det ikke foregår mobilspionasje i Norge.

– Dette er forklaringer som ikke holder vann i mine øyne. Det gir et dårlig bilde av hvordan saken blir håndtert av justisministeren og regjeringen. Jeg hadde forventet at man etter Aftenpostens avsløringer hadde lagt en plan for hvordan man kan sikre seg mot falske basestasjoner. At man ikke ser på hvilke løsninger som finnes, men uttaler seg negativt om dem som varsler, gjør meg svært forundret, sier Noll.

Han forventer et tydeligere svar fra regjeringen om mobilspionasje.

Ukjent

Nasjonal sikkerhetsmyndighet bekreftet egne funn da de selv gjennomførte egne undersøkelser i Oslo sentrum like etter Aftenpostens avsløringer i midten av desember. Det er foreløpig ukjent hvem som står bak.

PST har i sine analyser pekt på at særlig Russland og Kina kan være interessert i å spionere på Norge. Samtidig var flere av de falske basene som Aftenposten avslørte i desember, utplassert i nærheten av ambassadene til USA og Israel i Oslo. (©NTB)

Les kronikk: IMSI-fangere er kommet for å bli